Perkushtimi yne, suksesi i biznesit tuaj!

Misioni

Misioni kryesor i Soft & Solution eshte sigurimi i kualitetit me te larte te te gjitha sherbimeve te bazuara ne teknologji qe ne sigurojme. Zgjidhjet e sherbimeve tona IT jepen me nivelet me te larta te sherbimit dhe menaxhimit duke perdorur teknologjine me te fundit cutting – edge. Ne ju sigurojme klienteve tane zgjidhje me cilesi maksimale, duke e bere teknologjine nje aset per ta.

Perkushtimi

Ne ju ofrojme cilesine me te larte te sherbimeve. Per te certifikuar perkushtimin tone i jemi nenshtruar nje vargu auditimesh qe jane shtrire ne nje periudhe 12 – mujore, ne menyre qe cdo proces ne kompanine tone t’i plotesoje (dhe t’i tejkaloje) standartet nderkombetare te cilesise.

Klientet tane

Soft & Solution operon me kliente nga Institucionet Shteterore, ku perfshihen Ministrite e ndryshme si dhe institucione te tjera te administrates, te cilave i’u kemi ofruar deri me sot sherbimet qe kompania jone disponon.Pervec tyre, nuk mund te mos ishin prezente ne rrjetin e klienteve te Soft & Solution edhe kompanite private ne Shqiperi.