Aplikacione Mobile

Per te krijuar aplikacione te avancuara celulare per nevojat e biznesit, ne fokusohemi te kerkesat e klienteve dhe teknologjia moderne. Paketa jone perfshin sherbimet dhe teknologjite e meposhtme:  

 Zhvillimin e aplikacioneve te ndryshme Mobile

 Zhvillimin e aplikacioneve argetuese

 Kalimin e aplikacioneve celulare ne platforma te tjera

 Krijimin e faqeve te internetit per pajisjet celulare

Duke perdorur teknologjine e fundit per nje zhvillim software te suksesshem, ne sigurojme perfitime te veçanta per klientet tane:

 Pajisjet me te fundit celulare per projektimin, zhvillimin, testimin dhe mbeshtetjen e projekteve te software-ve celulare.

 Pervoje te gjere ne zhvillimin dhe zbatimin e projekteve te software-ve celulare.

 

 Kosto-efektive .

 Zgjidhjen e detyrave komplekse te klienteve aktual.