Certifikimet

Kompania Soft & Solution i kushton rendesi te vecante sigurise se produkteve dhe garancise te sherbimeve. Si detyrim ndaj partnereve dhe kritereve te tregut, Soft & Solution permbush nje tjeter mision teper te vlefshem, ate te certifikimeve.

 

Certifikimet tona nder vite: 


✓ Certifikate ISO 9001:2008: Zhvillim, implementim dhe mirembajtje te sistemeve dhe programeve ne fushen e teknologjise se informacionit; Projektim, ndertim dhe mirembajtje ne fushen e rrjeteve te telekomunikacionit (si rrjete WAN/LAN, sisteme sigurie , faqe interneti etj.); Shit-blerje, mirembajtje dhe riparime te pajisjeve dhe materialeve mjekesore etj; Shit-blerje, mirembajtje dhe riparime te pajisjeve elektronike (kompjutera, sisteme audio dhe video etj.); Trajnime profesionale dhe sherbime.

✓ Certifikate ISO 14001:2004: Ka te dokumentuar, implementuar dhe miremban nje SISTEM MENAXHERIAL TË MJEDISIT ne perputhje me kerkesat e standardit.

✓ Certifikate OHSAS 18001:2007: Ka te dokumentuar, implementuar dhe miremban nje SISTEM MENAXHERIAL TE SHENDETIT DHE SIGURISE NE PUNE ne perputhje me kerkesat e standardit.

✓ Certifikate ISO 50001: 2011: Ka te dokumentuar, implementuar dhe miremban nje SISTEM MENAXHERIAL TE ENERGJISE ne perputhje me kerkesat e standardit.

✓ Certifikate ISO/IEC 20000-1: 2011: Ka te dokumentuar, implementuar dhe miremban nje SISTEM MENAXHERIAL TE SHERBIMEVE ne perputhje me kerkesat e standardit.

✓ Certifikate ISO/IEC 27001: 2013: Ka te dokumentuar, implementuar dhe miremban nje SISTEM MENAXHERIAL TE SIGURISE SE INFORMACIONIT ne perputhje me kerkesat e standardit.