e-School

Sistemi i Menaxhimit ne Arsim eshte nje
sistem i bazuar ne web, i cili ju ofrohet falas te gjithe institucioneve shkollore. Duke siguruar rritjen e cilesise se mesimdhenies dhe efikasitetit, e-School.al eshte projektuar ne menyre inovative per te permbushur te gjitha kerkesat tuaja te menaxhimit
te shkolles. (Shtese: Aplikoni per te perfituar Sisitemin e Menaxhimit ne Arsim duke perzgjedhur planin me te pershtatshem per ju.)