Hapesira ruajtese

Soft & Solution ofron zgjidhje per ruajtje informacioni, rikuperim te dhenash, arkivim te tyre, virtualizim, pajisje rrjeti, software, menaxhim per nevojat e te gjitha bizneseve te vegjel, te mesem dhe te medhenj, duke perfshire dhe aplikime kritike. Produktet tona ofrojne pershkallezim maksimal, performance lider ne treg, integrim te menaxhimit, virtualizim te informacionit dhe mbrojtje te tij.

 

–Avantazhet e perdorimit te Storage:

1. Siguria e te dhenave

2. Rikuperim i te dhenave

3. Ruajtje automatike

4. Perforcim i bashkepunimit

5. Lehtesisht te aksesueshem