Sherbimi i infrastruktures se TI˗se

Siguria per TI˗ne

Mirembajtje dhe mbeshtetje

Menaxhimi i projekteve

Cikel i plote i infrastruktures

Rimekembja & vazhdimesia e punes

Ne mjedisin e sotem te teknologjise se informacionit qe ndryshon me ritme te shpejta, perdorimi i duhur i teknologjise dhe zgjidhjet strategjike te planifikimit te biznesit te pershtatura sipas nevojave dhe objektivave te biznesit tuaj jane celesi i suksesit. Kuptimi i thelle i procesit te biznesit dhe i teknologjise bashke me pervojen direkte te fituar permes shqyrtimit te ceshtjeve kritike ne industrite kyçe te tregut te teknologjise se informacionit, ne jemi te perkushtuar tʹju ofrojme sherbime konsulence dhe zgjidhje te cilesise se larte per te zgjidhur sfidat tuaja te biznesit. Ekipi yne i konsulenteve profesioniste te biznesit dhe teknologjise kombinon njohurite dhe aftesitë e ndryshme me funksione dhe me pervojen e industrise per t’i sherbyer nevojave tejet kerkuese te konsulences dhe planifikimit strategjik te klienteve tane per zgjidhje per zhvillimin dhe dizajnimin e softuereve, uebit dhe bazes se te dhenave. 

Ne jemi fleksibel ne permbushjen e kerkesave tuaja te vecanta dhe te shumellojshme duke ofruar sherbimet e konsulenteve tane te kualifikuar dhe me pervoje si per projektet afatshkurtra ashtu edhe per ato afatgjata; nga konsulenca teknike e cila ndihmon departamentin e IT˗se ne vleresimin e zbatimit ekzistues dhe ne rekomandimin e permiresimeve deri te vleresimi i nevojave, zgjedhja e teknologjise dhe e mjeteve te duhura, zgjidhjet per menaxhimin e projekteve dhe zhivillimi i plote, fund e krye i produktit te aplikacionit te uebit ose te softuerit.
Nese keni ndonje ide ne mendje ose nese jeni duke menduar perdorimin e teknologjise se informacionit ne nje menyre unike dhe interesante, dhe nuk jeni te sigurt nese koncepti eshte i realizueshem, konsulentet tone mund te kryejne nje studim te fizibilitetit dhe tʹju ndihmojne me keshilla teknike, hulumtime dhe vleresime duke krijuar keshtu raportin e fizibilitetit qe ju ofron nje vizion te qarte mbi menyren e perdorimit te kesaj zgjidhjeje me qellim arritjen e objektivave te biznesit ose fitimin e nje avantazhi te dukshem mbi konkurrentet. Bashke mund te ndertojme partneritete strategjike, si dhe te punojme me departamentet e IT˗se se bizneseve tuaja per zbatimin e zgjidhjeve ose ofrimin e projektit te plote nga strategjia dhe menaxhimi deri te procesi i plote i zhvillimit.