Server

Per te perfituar teknologjine qe ndihmon biznesin tuaj, serverat qe ne ofrojme mbeshtesin nje game te gjere te sistemeve te operimit dhe zgjidhjeve te virtualizimit. Virtualizimi mbi serverat ju ndihmon te zvogeloni shpenzimet, te rrisni qendrueshmerine dhe elasticitetin e teknologjise se informacionit ne dispozicion. Serverat tone ofrojne balancim te shkelqyer te performances, fleksibilitetit dhe eshte kosto efektive per ngarkesat e punes – duke perfshire me shume I/O, me shume kapacitet memorie, qe ju lejojne te shtoni veçori te reja nga distanca pa renie produktiviteti dhe duke ruajtur kosto te uleta te operimit.