Software CRM

Software-t CRM (Costumer Relationship Mnageement) konsolidojne informacionin dhe dokumentat rreth konsumatoreve ne nje baze te dhenash te vetme per konsumatore, keshtu qe perdoruesite e sistemit mund ta aksesojne dhe menaxhojne ete me lehte. Disa funksione te tjera te ketyre software-ve perfshijne regjistrimin e nderveprimit te konsumatoreve, automatizimi I rrjedhes se punes si  detyrat, kalendaret dhe lajmerimet dhe mundesia e kontrollit te performances dhe prodhimit bazuar ne informacionin e siguruar nga sistemi

Avantazhet e perdorimit te softwareve CRM 

1- Eficense

2- Bashkpunim

3- Menaxhim i te dhenave

4- Permiresim I kontrollit

5- Permiresim I sherbimit ndaj klientit

Ne tregjet e konkurrences se sotme kompanit qe ofrojne  me shume jane ato qe kane nje nderveprim shume te mire me klientin. Soft & Solution ofron software CRM per te gjitha kompanite te cilat deshirojne te vendosin nje marredhenie te forte me klientet e tyre