Software HRM

Software-t HRM (Human Resource Management) perdoren nga punonjesit e nje kompanie per te menaxhuar funksionet e burimeve njerezore brenda organizates. Programi ka kapacitetin  per te mirembajtur te dhenat e te gjithe punonjesve dhe vete punonjesit kane mundesine per te mbledhur informacione rreth stafit te firmes, menaxhimit te performances, kompesimit, aktiviteteve perfituese etj.Avantazhet e perdorimit te software-ve HRM:1. Arritje e eficences duke rritur produktivitetin e punonjesve   2. Drejtimi I  fuqise tuaj punetore drejt objektivave te koorporates

3. Permiresim i kapacitetit te punonjesve dhe zhvillimi i lidershipit permes strukturave te menaxhimit te kapaciteteve

4. Kontroll i  kostos se punonjesve dhe shpenzimet shtese