Software per financat

Software-t per financat jane dizanjuar veçanerisht per te automatizuar dhe ruajtur informacion rreth financave te nje individi ose nje biznesi. Keta software mund te mbajne te dhena rreth llogarive financiare, kategorizim te te ardhurave dhe shpenzimeve, sinkronizim i transaksioneve bankare, pagesa te faturave online, buxhetim, ndjekje dhe analizim i investimeve, krijimi i raporteve ne lidhje me financat dhe taksat dhe paraqitja e vleres financiare te kompanise.

Avantazhet e perdorimit te software-ve financiar:

 -Paraqitja e statistikave te nevojshme per planifikim strategjik dhe vendimmarrje

- Informim rreth menaxhimit

 -Mundesimi i menaxhimit te disa kompanive dhe aktiviteteve ne te njejten kohe

- Informim i perditesuar