Software SMS

 

Software SMS (School Management System) ben te mundur menaxhimin e informacioneve te studenteve ne nivele te ndryshme studimesh, duke filluar nga edukimi parashkollor deri ne nivelin e edukimit universitar. Karakteristikat kryesore te tij jane: vleresimi me nota, percaktimi i provimeve dhe orareve, llogaritja e notes mesatare, postimi i lajmerimeve nga universiteti apo shkolla ku ato ndjekin studimet etj.Avantazhet e perdorimit te software-t SMS:1. Ofrimi i modulariteteve2. Menaxhim i regjistrimit te studenteve3. Menaxhim i procesit te rrjedhes se punes4. Menaxhim i provimeve5. Importim te shenimeve financiare6. Raportim i avancuar7. Kerkim i avancuar8. Disponueshmeri te te dhenave te studentit9. Mundeson bashkepunim dhe minimizon futjen e shenimeve10. Ofron pasqyren e pagesave te studentit nga sistemi financiar