Trajnime te personalizuara


Ne fokusohemi ne ndertimin e projekteve mesimore te cilesise se larte, qe perfshijne vleresimin e kapaciteteve ekzistuese, seanca praktike, trajnime te klienteve ne vendet e tyre perkatese, trajnime ne internet, pergatitje per provime çertifikuese etj. Trajnimet qe ne ofrojme ,mnd te pershtaten me nevojat tuaja duke kombinuar programe te ndryshme dhe duke krijuar nje kurrikul te personalizuar sipas kerkesave tuaja.

 

Instruktoret tane te kualifikuar ne profile te ndryshme, me kredenciale te njohura nderkombetarisht, mund te bashkepunojne me administraten tuaj, me qellim bashkerenditjen e te gjitha objektivave mesimore me programin e trajnimit qe zgjidhet per tu ndjekur.

 

Na kontaktoni dhe do te vleresojme se bashku nevojat e stafit, do te hartojme mundesite me te mira te filtruara ne baze te intensitetit te trajnimit, kostos, kohes etj. dhe do tʹju ndihmojme te vleresoni dhe te vendosni mbi opsionin qe realizon me se miri nevojat tuaja. Nese jeni te interesuar ta trajnoni stafin tuaj me nje seri trajnimesh me qellim fitimin e ekspertizes ne nje fushe te caktuar, kompania ju ofron kombinime te programeve te ndryshme trajnuese si:

· Microsoft Learning Solutions

· Cisco Networking Academy

· Oracle University

· Android

· European Computer Driving License Foundation

 

Per te gjitha keto programet trajnuese, ne kemi ne dispozicion instruktore te çertifikuar me kredencialet e fundit qe kerkohen per mesimdhenie te kurrikules dhe per shperblimin e studenteve me çertifikatat e nevojshme.