Kompania Soft & Solution kërkon të punësojë: Programues


Kompania Soft & Solution kërkon të punësojë: Programues


Soft & Solution kërkon të zgjerojë stafin me një programues të ri, të vetë motivuar, bashkëpunues, me vullnet për të marrë njohuri të reja.

Aftësitë e kërkuara:

– Të kenë mbaruar bachelorin
– Njohuri shumë të mira të gjuhës angleze
– Njohuri mesatare në programimin e orientuar nga objektet
– Njohuri mesatare në database
– Aftësi në përgatitjen e dokumentave teknike
– Njohuri fillestare HTML/CSS/JavaScript
– Nuk është e domosdoshme eksperienca e mëparshme
– Të jenë të komunikueshëm, metodikë dhe të organizuar
– Ndershmëri dhe integritet
– Shumë të besueshëm, etikë dhe diskretë
– Aftësi të mira organizative dhe pune në grup

Avantazh do të kenë aplikantët që:

– Kanë mbaruar studimet me mesatare mbi 8
– Zotërojnë një nivel mesatar të gjuhës franceze
– Kanë kryer studimet në një nga degët : Informatikë, Informatikë Ekonomike ose profile të ngjashme.
– Njohuri të mira në Java, C++.

Dokumentat e nevojshme për të aplikuar:

– CV me foto
– Letër motivimi
– Diplomë dhe listë notash

*Dokumentat duhet të jenë në gjuhën shqip

Aplikimet të cilat kanë mungesë të ndonjërit prej dokumentave të mësipërm do të skualifikohen automatikisht.

 

Kërkohet të punësohet: Graphic Designer


Kërkohet të punësohet: Graphic Designer

Përshkrimi i punës:
Soft & Solution kërkon të zgjerojë stafin me një graphic designer të ri, të vetë motivuar, bashkëpunues dhe me vullnet për të marrë njohuri të reja.

Detyrat dhe përgjegjësitë:
– Ideimi dhe krijimi i broshurave, logo-ve, video-ve dhe materialeve të ndryshme promocionale
– Zhvillimi i ndërfaqeve të software-ve të rinj, konceptimi i dizajnit dhe sugjerimi i përmirsimeve për software-t ekzistues
– Mirëmbajtja grafike e site-ve dhe software-ve të kompanisë
– Zhvillim/Propozim kompozime grafike që i përshtaten kërkesës së klientit
– Prezantim idesh dhe konceptesh të reja bordit menaxhues
– Realizim projektesh dhe detyra të caktuara grafike nga bordi menaxhues
– Bashkëpunim grafik dhe koordinim i përditshëm me kolegët
– Mbledhje dhe raportime me stafin mbi ecurinë dhe realizimin e projekteve sipas afateve të paracaktuara
– Respektimi i deadline-ve të përcaktuara dhe aftësi për të punuar nën presion

Aftësitë e kërkuara:

– Të ketë mbaruar bachelor-in
– Të ketë njohuri të mira të gjuhëz angleze
– Aftësi në përgatitjen e dokumentave dhe raporteve teknik
– Të jetë origjinal, me sens të lartë kreativiteti dhe vizualiteti
– Të jetë i kujdesshëm ndaj detajeve
– Të jetë fleksibël, entuziast dhe konfident
– Njohuri mbi paketën Adobe (Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign) dhe CorelDRAW përbëjnë avantazh
– Njohuri në HTML dhe WordPress përbëjnë avantazh
– Nuk është e nevojshme eksperienca e mëparshme

Dokumentat e nevojshme për të aplikuar:

– CV me foto
– Letër motivimi
– Diplomë dhe listë notash

Aplikimet të cilat kanë mungesë të ndonjërit prej dokumentave të mësipërm do të skualifikohen automatikisht.