Soft & Solution Group kërkon të punësojë Jurist

Soft & Solution Group kërkon të punësojë: Jurist   Soft & Solution Group është një kompani lider në Shqipëri, Turqi dhe Francë me një eksperiencë disavjeçare në fushën e Teknologjisë së Informacionit dhe Telekomunikacionit, e (...)
Lexo më shumë

Soft & Solution Group kërkon të zgjerojë ekipin me Programues Junior

Si pjesë përbërëse e stafit të Soft & Solution, Junior Programmer do të trajnohet për të programuar në WLanguage dhe do të integrohet në një nga ekipet e zhvillimit. Programuesi Junior do të angazhohet në (...)
Lexo më shumë

Soft & Solution Group kërkon të punësojë Asistente Zyre

Soft & Solution Group është një kompani lider në Shqipëri, Turqi dhe Francë me një eksperiencë disavjeçare në fushën e Teknologjisë së Informacionit dhe Telekomunikacionit, e cila ofron shërbime në fushën e teknologjisë së informacionit, (...)
Lexo më shumë
Infrastructure Specialist

Soft & Solution Group kërkon të punësojë Specialist Infrastrukture

Soft & Solution Group është një kompani lider në Shqipëri, Turqi dhe Francë me një eksperiencë disavjeçare në fushën e Teknologjisë së Informacionit dhe Telekomunikacionit, e cila ofron shërbime në fushën e teknologjisë së informacionit, (...)
Lexo më shumë