Soft & Solution Group kërkon të punësojë Intermediate to Senior .Net Developer

Soft & Solution Group po kërkon të punësojë një Intermediate to Senior .Net Developer   Kush jemi ne Soft & Solution Group është një kompani lider në Shqipëri, Turqi dhe Francë me një eksperiencë disavjeçare (...)
Lexo më shumë

Soft & Solution Group kërkon të zgjerojë ekipin me Quality Assurance Automation Engineer

Soft & Solution Group kërkon të zgjerojë ekipin me Quality Assurance Automation Engineer   Kush jemi ne Soft & Solution Group është një kompani lider në Shqipëri, Turqi dhe Francë me një eksperiencë disavjeçare në (...)
Lexo më shumë

Soft & Solution Group kërkon të punësojë një Menaxher Projektesh

Kush jemi ne Soft & Solution Group është një kompani lider në Shqipëri, Turqi dhe Francë me një eksperiencë disavjeçare në fushën e Teknologjisë së Informacionit dhe Telekomunikacionit, e cila ofron shërbime në fushën e (...)
Lexo më shumë

Soft & Solution Group kërkon të punësojë Graphic Designer

[section_tc][column_tc span='12'][text_tc] Soft & Solution Group kërkon të zgjerojë stafin me një Graphic-Designer të ri, të vetë-motivuar, dhe bashkëpunues.Kandidati ideal duhet të ketë aftësi të forta krijuese dhe një portofol të punës i cili demonstron (...)
Lexo më shumë

Soft & Solution Group kërkon të punësojë Jurist

Soft & Solution Group kërkon të punësojë: Jurist   Kush jemi ne Soft & Solution Group është një kompani lider në Shqipëri, Turqi dhe Francë me një eksperiencë disavjeçare në fushën e Teknologjisë së Informacionit (...)
Lexo më shumë

Soft & Solution Group kërkon të zgjerojë ekipin me Programues Junior

Si pjesë përbërëse e stafit të Soft & Solution, Junior Programmer do të trajnohet për të programuar në WLanguage dhe do të integrohet në një nga ekipet e zhvillimit. Programuesi Junior do të angazhohet në (...)
Lexo më shumë

Soft & Solution Group kërkon të punësojë Asistente Zyre

Soft & Solution Group është një kompani lider në Shqipëri, Turqi dhe Francë me një eksperiencë disavjeçare në fushën e Teknologjisë së Informacionit dhe Telekomunikacionit, e cila ofron shërbime në fushën e teknologjisë së informacionit, (...)
Lexo më shumë
Infrastructure Specialist

Soft & Solution Group kërkon të punësojë Specialist Infrastrukture

Soft & Solution Group është një kompani lider në Shqipëri, Turqi dhe Francë me një eksperiencë disavjeçare në fushën e Teknologjisë së Informacionit dhe Telekomunikacionit, e cila ofron shërbime në fushën e teknologjisë së informacionit, (...)
Lexo më shumë