Soft Solution, Siguria,workshopin,Cyber,Siguria e Aplikacioneve Web,Cyber Security

Soft & Solution prezantoi workshopin e rradhës me temë “Siguria e Aplikacioneve Web – Cyber Security”.

Workshop-i nisi me një prezantim të përgjithshëm të kompanisë nga Meri Manaj duke vijuar më tej me ndjekjen e programit të përgatitur në mënyrë të tillë ku informacioni, ndarja e eksperiencave dhe StudyCase në formë loje ndoqën një rrjedhë logjike që të ftuarit të ndiheshin sa më komod e të interesuar.

Ishte pikërisht Enxhiana Alimeta anëtarja e bordit të kompanisë e cila përcolli për pjesëmarrësit informacionin lidhur me Sigurinë e Aplikacioneve Web duke treguar:
Kush mbartin rrezikun më të lartë për tu prekur nga këto sulme?

A është rreziku i përhapur tek të gjithë ne?

Sa të informuar jemi ne në lidhje me këtë temë?

Kush janë teknikat më të mira të zhvillimit të aplikacioneve web të sigurta, të cilat do të ndihmojnë organizatat të mbrojnë informacionin e tyre elektronik.

Workshopi vazhdoi me temën “Informacion i sigurtë, Vazhdimësi biznesi” ku Ermal Beqiri foli për rëndësinë që ka në biznes ruajtja në mënyrë konfidenciale e informacionit. Ai prezantoi gjithashtu Sistemin e Menaxhimit “SmartCom”. Një inovacion i thjeshtë dhe i sigurt në tregun shqipëtar.

Tema “Pasojat e shmangies së problemeve të krimit kibernetik” u trajtua nga Orgesta Shabani e cila evidentoi në mënyrë analitike krimin kibernetik në Shqipëri. Sa e informuar dhe e vetëdijshme është shoqëria shqipëtare rreth kësaj teme. Në një bisedim interaktiv me pjesëmarrësit u identifikuan problemet dhe u nxorrën konkluzionet.

Pjesëmarrësit u angazhuan edhe në lojen me tematikë “Cyber Security” ku duke menduar rreth “cyber attack scenarios” ata do arrinin të siguronin mjetet e duhura për të zgjidhur problemin dhe për të siguruar në këtë mënyrë pozicionin fitues në lojë.

Në përfundim të workshop-it u ndanë certifikatat për pjesëmarrësit.