Ne në Soft & Solution Group në Shqipëri, vendosëm t’i lumturojmë fëmijët e “Zyber Hallulli” duke organizuar një event të vogël për ta. Nga fytyrat e vogla të ndriçuara nga gëzimi, dhe entuziazmi që i shoqëroi gjatë gjithë aktivitetit, na bëri të kuptojmë se kaq mjafton për të sjellë ngrohtësi dhe gëzim në zemrat e tyre në këtë 1 qershor.

Çdo buzëqeshje e çiltër në fytyrat e tyre, na mbushi zemrat plot.