Soft & Solution kërkon të punësojë një Menaxher për Marrëdhënie me Publikun për të zhvilluar dhe zbatuar Strategjinë tonë të Marketingut!

 

 

Përshkrimi i punës:
• Planifikimi, zhvillimi dhe implementimi i strategjisë PR;
• Menaxhimi i procesit të hulumtimit në media, individë dhe organizatat e tjera;
• Shkrimi dhe shpërndarja e njoftimeve për shtyp në mediat e synuara;
• Planifikimi i strategjive dhe fushatave të publicitetit;
• Organizimi i eventeve, duke përfshirë konferenca, ekspozita, pjesëmarrje në panaire etj;
• Menaxhimi dhe shkëmbimi i përmbajtjes me përdoruesit në faqet e mediave sociale si Twitter dhe Facebook;
• Krijimi dhe menaxhimi i broshurave, fletëpalosjeve, videove promovuese, fotografive, etj
• Analize e mbulimit të medias;
• Public speaker në intervista, konferenca dhe prezantime;

Dokumentat e nevojshme për të aplikuar:

– CV me foto
– Letër motivimi
– Diplomë dhe listë notash

*Dokumentat duhet të jenë në gjuhën shqip.

 

<p style=”text-align: center;”><a onclick=”openInNewTab(‘publicrelation’);” style=”cursor: pointer;”><strong>Apliko Tani</strong></a></p>