workshop

Soft & Solution organizoi workshopin me teme “Software Design Thinking”.
Workshop-e te tilla jane nje kontribues shume i mire ne zhvillimin e karrieres se gjithsecilit. Fokusi i ketij workshop-i ishte prezantimi i teknikave te duhura te te menduarit ne menyre kreative per projektim.

Fjalen e mori e para Meri Manaj, e cila ishte edhe ideatorja dhe konceptuesja e ketij workshop-i.
Manaj shpjegoi ne detaje: Cfare eshte Software Design Thinking?
Ajo shprehu se nga kjo pasqyre rrjedh nje proces inovativ qe perfshin zhvillimin e konceptit, krijimtarine e aplikuar, prototipizimin dhe eksperimentimin.
Pjesemarresit u perfshine ne lojen “Krijimi i prototipit” ku secili grup ne fund realizoi prototipin e pershtatur ne varesi te kerkesave te klientit.

Workshopi vazhdoi me tej me “UX vs Design Thinking” dhe “UX ne Mobile” duke evidentuar per pjesemarresit konceptet kryesore, problematikat dhe rekomandimet.

Fokusi u drejtua edhe tek Trajnimet Profesionale brenda dhe jashte Shqiperise. Prof.Niko Hyka, i cili eshte edhe ideatori i Soft Academy, foli per te ardhmen e Edukimit Profesional.
Ne perfundim te workshop-it Z.Ermal Beqiri foli per Soft Academy II qe fillon se shpejti. Ai tregoi se nga suksesi i Soft Academy I vazhdimi i ketij projekti inovativ ka ardhur me ide te reja dhe akoma me shume i profesionalizuar.
Per pjesemarresit u organizua nje shorte.
Klarenc Hajderlli ishte fituesi qe perfitoi nje kupon 1000 Euro te vlefshem per Soft Academy II.

Secili prej pjesemarresve u pajis me certifikate.