Portofolio

E-Permits

E-Permits sherben per realizimin online te aplikimeve per leje ndertimi te te gjitha kategorive. Perdoret ne te gjithe Shqiperine dhe eshte e vetmja menyre ligjore per te aplikuar per leje. Ju mundeson qytetareve t’i kryejne aplikimet nga rehatia e shtepise se tyre duke eleminuar 100% punen shkresore ne lidhje procesimin e lejeve.

HuReS

Sistemi HuRes (Human Resources System) eshte dizenjuar per te ndihmuar punonjesit dhe menaxheret te japin potencialin e tyre maksimal ne pune. Mund te implementohet nga biznese te te gjitha madhesive per te rritur produktivitetin dhe kenaqesine e punonjesve.

AME

AME (Accounting Made Easy) ju vjen ne ndihme financiereve dhe kontabilisteve te kompanise duke bere te mundur automatizimin e te gjitha veprimeve financiare. Duke perdorur kete sistem, ato mund te parashikojne me lehte shpenzimet dhe te permiresojne strategjite e investimit.

M-DC

M-DC (Management of Debt Collection) eshte nje sistem i krijuar enkas per t’ju ardhur ne ndihme kompanive te mbledhjes se borxheve ne procesin e kerkimit dhe bashkepunimit me debitoret, deri ne shlyerjen e plote te detyrimeve.

SMT-SS

SMT-SS (Sistemi i Menaxhimit te Tenderave) eshte dizenjuar per te menaxhuar cdo procedure nga shpallja e nje tenderi nga Autoriteti Kontraktor deri ne fitimin e tij nga Operatori Ekonomik me i pershtatshem.

AGS

AGS (Adress Geo System) eshte nje sistem i cili menaxhon te gjithe informacionin alfanumerik dhe hartografik mbi adresat ne territorin e Shqiperise.

SProjects

SProjects eshte nje sistem i cili menaxhon planifikimin dhe skedulimin e projekteve, alokimin e burimeve njerezore per projekt si dhe ndjekjen dhe menaxhimin e projektit deri ne mbyllje te tij.

M-Assets

M-Assets (Management of Assets) eshte nje sistem i dedikuar per te regjistruar dhe ndjekur pergjate ciklit jetesor asetet e nje kompanie, qe nga momenti i blerjes, deri ne nxjerrjen e tij jashte perdorimit. Sistemi perfshin informacion mbi lokacionin e asetit, kartelen e tij, pergjegesit te asetit, mirembatjes etj.

Matrix 4S

Matrix 4S eshte nje sistem multifunksional i cili bashkon ne nje platforme te vetme te gjitha sherbimet publike dhe private qe lidhen me menaxhimin e pronave.

UniS

UniS mundeson nje zgjidhje te plote per menaxhimin e universiteteve qe do te automatizoje dhe te thjeshtezoje te gjitha kerkesat e nevojshme te nje universiteti. Sistemi yne ndihmon ne rritjen e performances se stafit dhe te studenteve duke mundesuar nje set mjetesh dhe funksionalitetesh qe lejojne planifikimin, ekzekutimin, analizimin strategjik dhe taktik si dhe administrimin e te gjithe procedurave universitare. Integrimi i ketij sistemi perben nje hap te madh revolucionar per studentet per te marre vleresimet e tyre ne kohe reale ne cdo vend.

Log Me

Paketa e Loginit eshte nje grup funksionalitetesh qe ju mundeson loginin ne sistem me disa nivele sigurie te konfigurueshme nga vete perdouresi. Nder keto nivele perfshihen: google authenticator, verifikim me email, verifikim me numer telefoni, pyetje sigurie etj. Kjo pakete eshte lehtesisht e integrueshme ne cfaredolloj sistemi.

DFinder

DFinder eshte nje sistem i bazuar ne web i cili mundeson publikimin dhe kerkimin e dokumentave te ndryshem te vene ne dispozicion per publikun e gjere. Ai bazohet ne teknologjite e fundit duke ofruar shpejtesi dhe eficience gjate kerkimit.

SecSeal

SecSeal eshte nje teknologji qe mundeson vulosjen elektronike te dokumentave duke ofruar verifikimin dhe vlefshmerine dixhitale ne cdo moment per dokumentin. Kjo teknologji eleminon nevojen e perdorimit te letrave, te vulave tradicionale si dhe transportin e dokumentave nepermjet postiereve.

Shërbimet.al

Shërbimet.al është një platformë online e cila ka si qëllim te ofrojë shërbimin më të mirë në kohën më të shkurtër. Ajo ofron shërbime në kategoritë si: Për shtëpi, Për biznese, Për fëmijë, Për shëndetin, Për evente dhe disponojmë një gamë të gjerë produktesh me cilësinë më të lartë në fushën e IT. Gjithashtu ka si synim të ndërtoj ekipin më të madh të profesionistëve online, në mënyrë që tu gjendet pranë klientëve për çdo nevojë që ata kanë dhe tu ofrojë atyre korrektësi e besueshmëri.

E-Archive

E-Archive mundeson dixhitalizimin e dokumentave dhe krijimin e nje arkive elektronike online te aksesueshme kurdo dhe kudo. Eleminon disavantazhin e amortizimit te dokumentave hard copy si dhe nevojen e hapesirave te posacme per ruajtjen e tyre.

iVote

Transparence, siguri, saktesi! Keto jane tre cilesite ku bazohet Sistemi elektronik i votimit iVote. Ky sistem ndjek nje process qe eshte i auditueshem dhe i sigurte. Sigurisht, ndihmon edhe ne reduktimin e gabimit njerezor! Nepermjet ketij sistemi ju mund te merrni rezultate brenda minutit duke evituar procesin e ngadalte dhe lehtesisht te manipulueshem te numerimit.

Helpdesk

Stafi juaj ka nje problem per te zgjidhur. Klientet tuaj presin eficence, dhe biznesi juaj varet nga kjo. Helpdesk eshte nje sistem i bazuar ne web qe ofron sherbim per klientet dhe ndihmon kompanite te ndertojne marredhenie me te forta me ta. Nepermjet ketij sistemi stafi behet me produktiv dhe klientet ndihen me te sigurt. Eshte i thjeshte per tu perdorur dhe i pershtatet nevojave te ndryshme te kompanive.

Cpower

Cpower eshte nje software qe menaxhon dhe analizon te dhenat e anetareve dhe klienteve per kompanite qe perdorin multilevel marketing. Nepermjet ketij sistemi kompanite do te jene ne gjendje te marrin informacion ne kohe reale duke i ndihmuar ato ne procesin e rritjes dhe promovimit te biznesit te tyre.

EasyPM

EasyPM eshte nje software i cili ofron dixhitalizimin e procesit te aprovimit te projekteve per kompanite dhe institucionet e ndryshme. Ai vepron duke u bazuar ne nje hierarki dhe rrjedhe vendimmarrje plotesisht te konfigurueshme duke mundesuar transparence, besueshmëri dhe siguri ne secilin prej hapave te ndjekur.

Live Track

Live Track eshte nje software i cili mundeson gjurmimin ne kohe reale te objekteve ose personave duke perdorur pajisjet GPS dhe teknologjite me te fundit te monitorimit. Ky software ofron disa funksionalitete shtese qe ndihmojne ne nje gjurmim me efikas si: konfigurimi i zonave te lejuara dhe te ndaluara, njoftime ne kohe reale mbi statusin dhe levizjen e subjekteve nepermjet vete sistemit, emailit, mesazheve si dhe aplikacionit mobile.

AV

AV eshte nje sistem i cili ofron nje terresi mjetes monitorimi dhe menaxhimi I ndertuar per tu ardhur ne ndihme administratoreve te sistemeve dhe inxhinjereve te rrjetave. Ai mundeson 24/7 monitorim dhe alertim per performance si dhe kapacitetin neper datacenter, cloud, remote office etj.