Portofolio

e-Permits

e-Permits sherben per realizimin online te aplikimeve per leje ndertimi te te gjitha kategorive. Perdoret ne te gjithe Shqiperine dhe eshte e vetmja menyre ligjore per te aplikuar per leje. Ju mundeson qytetareve t’i kryejne aplikimet nga rehatia e shtepise se tyre duke eleminuar 100% punen shkresore ne lidhje procesimin e lejeve.

HuReS

Sistemi HuRes(Human Resources System) eshte dizenjuar per te ndihmuar punonjesit dhe menaxheret te japin potencialin e tyre maksimal ne pune. Mund te implementohet nga biznese te te gjitha madhesive per te rritur produktivitetin dhe kenaqesine e punonjesve.

AME

AME (Accounting Made Easy) ju vjen ne ndihme financiereve dhe kontabilisteve te kompanise duke bere te mundur automatizimin e te gjitha veprimeve financiare. Duke perdorur kete sistem, ato mund te parashikojne me lehte shpenzimet dhe te permiresojne strategjite e investimit

M-DC

M-DC (Management of Debt Collection) eshte nje sistem I krijuar enkas per t’ju ardhur ne ndihme kompanive te mbledhjes se borxheve ne procesin e kerkimit dhe bashkepunimit me debitoret, deri ne shlyerjen e plote te detyrimeve