Soft Academy II

Soft & Solution organizoi takimin me grupin e pare te aplikanteve te Soft Academy II.
14 aplikantet u paraqiten prane zyrave te Soft & Solution per t’iu nenshtruar testit kualifikues per hyrjen ne Soft Academy II.

Si fillim, me ta u organizua nje takim nga menaxheret e kompanise, te cilet prezantuan programin e Akademise dhe rregullat e testimit.
Testimi u zhvillua ne nje periudhe prej 2 oresh. Gjate kesaj kohe, aplikantet ishin nen mbikeqyrjen e anetareve te kompanise.
Rezultati i testimit ishte ne kohe reale dhe trasparente per gjithsecilin.

Ne perfundim te testimit, per te gjithe u krye nje takim individual per dhenien e feedback dhe vazhdimesine e tij drejt Soft Academy.