“Soft for Solution Talk”, një fundjavë ku ndamë eksperiencat, idetë dhe mirënjohje të përbashkëta për të gjitha arritjet emocionuese të Soft & Solution Group. Një moment për të vendosur në qendër të vëmendjes arritjet tona gjatë viteve të fundit, ku asnjë prej tyre nuk do të ishte e mundur pa përkushtimin e jashtëzakonshëm të gjithë secilit prej anëtarëve të ekipit tonë.