Soft&Solution Group kërkon të punësojë Instruktor Part Time per Zhvillues Database

Instruktor Part Time per Zhvillues Database

Kush jemi ne

Soft & Solution Group është një kompani lider në Shqipëri, Turqi dhe Francë me një eksperiencë disavjeçare në fushën e Teknologjisë së Informacionit dhe Telekomunikacionit, e cila ofron shërbime në fushën e teknologjisë së informacionit, zhvillon programe dhe aplikacione të të gjitha kategorive dhe profileve.

Portofoli ynë përfshin:

 • zhvillimi i programeve të dedikuara;
 • integrimi dhe implementimi i sistemeve;
 • mirëmbajtjen e sistemeve;
 • trajnime;
 • konsulenca

 

Përgjegjësitë:

 • Udhëzoni studentët përmes zhvillimit të një projekti përfundimtar që do të nxjerr në pah aftësitë e tyre profesionale përpara menaxherëve të burimeve njerëzore;
 • Krijoni një komunitet dinamik dhe bashkëpunues në klasë;
 • Instruktorët do të duhet të angazhohen disa orë në javë për të përgatitur mësime dhe materiale, duke shfrytëzuar përmbajtjen ekzistuese të kurrikulës së Soft Academy;
 • Frymëzoni studentët që të ngulmojnë në sfidat e të mësuarit të një grupi të ri aftësish.

Aftësië e kërkuara

 • Diplomë Master në Inxhinieri Kompjuterike ose Shkenca Kompjuterike ose ekuivalente.
 • Të keni njohuri në menaxhimin e projekteve si Agile ashtu edhe Water Fall Project Management, qasjet dhe njohja me mjetet e menaxhimit të projekteve.
 • Të keni paktën 5 vjet përvojë në zhvillimin e bazës së të dhënave;
 • Njohuri eksperte të mjediseve të SQL Server për dizajnimin dhe zhvillimin e bazave të të dhënave.
 • Përvojë në mirëmbajtjen e bazës së të dhënave dhe operacionet e lëshimit.
 • Ju jeni personi që kolegët tuaj i drejtohen natyrshëm kur përpiqen të kuptojnë diçka;

 

Apliko tani