hr manager
Kush jemi ne

 

Soft & Solution eshte kompani udheheqese ne Shqiperi, me eksperience disa vjecare ne fushen e teknologjise se informacionit dhe telekomunikacionit, e cila ofron sherbime ne fushen e teknologjise se informacionit, zhvillon programe dhe aplikacione te te gjitha kategorive dhe profileve. Portofoli yne perfshin:

 • Zhvillim programesh te dedikuar,
 • Integrim dhe implementim sistemesh,
 • Mirembajtje sistemesh,
 • Trajnime

Misioni i kompanise eshte te siguroje cilesi maksimale per cdo sherbim, duke u bazuar tek teknologjia dhe mundesite qe ajo ofron. Me besim te forte ne vlerat qe ofrojme, punojme ne krah te klienteve tane per te ideuar dhe ndertuar zgjidhje bashkekohore, duke u bazuar ne platformat fleksibel qe kemi krijuar.

Soft & Solution eshte duke kerkuar per nje Menaxher te Burimeve Njerezore, i cili do te marre pergjegjesine e te gjitha praktikave dhe proceseve te Burimeve Njerezore.
Detyrat e Menaxherit te Burimeve Njerezore do te perfshijne menaxhimin e aktiviteteve te tilla si rekrutimi, marredheniet e punonjesve, menaxhimi i performances, trajnimi, zhvillimi dhe menaxhimi i talenteve.

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Zhvillimi dhe implementimi i strategjive te burimeve njerezore te harmonizuara me strategjine e pergjithshme te biznesit
 • Menaxhimi i marrdhenieve me punonjesit duke adresuar kerkesa ose ceshtje te tjera
 • Menaxhoni procesin e rekrutimit dhe perzgjedhjes
 • Mbeshtetni nevojat e biznesit permes zhvillimit, angazhimit dhe ruajtjes se motivimit te kapitalit njerezor
 • Zhvillimi dhe monitorimi i strategjive dhe procedurave te burimeve njerezore ne te gjithe organizaten
 • Ndiqni planin e pagave dhe programin e shperblimeve
 • Vleresoni nevojat e trajnimit per t’u aplikuar
 • Raportoni dhe siguroni mbeshtetje per vendime permes metodave te burimeve njerezore

 

Aftësitë e kërkuara:

 • Eksperience e meparshme si Menaxher i Burimeve Njerezore (4-5 vjet)
 • Pervoje e demonstrueshme me metodat e Burimeve Njerezore
 • Aftesia per te implementuar strategjine se bashku me aftesite drejtuese
 • Aftesi te shkelqyera te degjimit, negocimit dhe prezantimit
 • Njohuri te thelluara te ligjit te punes dhe praktikave me te mira te burimeve njerezore

 

Apliko tani