Soft & Solution realizon takimin e rradhës
  • 13 Nentor, 2019

  • Albanian University

Soft & Solution realizon takimin e rradhes me studentet e Albanian University.

Perpara tyre u prezantua Soft Academy II duke prekur ne menyre me konkrete ciklin e zhvillimit te aplikacioneve software. Studenteve iu be e njohur menyra se si do te zhvillohet Soft Academy II si dhe kriteret e vendosura per pranimin ne Soft Academy, aplikimin dhe formen e regjistrimit.

Do te jepet burse e plote per 3 studentet me te mire te universitetit qe kalojne testimin.

Ju ftojme te aplikoni!