Soft & Solution realizon takimin e rradhës
  • 13 Nentor, 2019

  • Albanian University

Soft & Solution realizon takimin e rradhës me studentët e Albanian University.

Përpara tyre u prezantua Soft Academy II duke prekur në mënyrë më konkrete  Ciklin e zhvillimit të aplikacioneve software. Studentëve ju bë e njohur mënyra se si do të zhvillohet Soft Academy II si dhe kriteret e vendosura për pranimin në Soft Academy, aplikimin dhe formën e regjistrimit.

Do të jepet bursë e plotë për 3 studentët më të mirë të universitetit që kalojnë testimin.

Ju ftojmë të aplikoni!