Me 21 Nentor 2019, ne Universitetin “Mesdhetari” u zhvillua TAKIM I HAPUR ne kuader te prezantimit te “Soft Academy II” nga kompania Soft & Solution.
Z.Ermal Beqiri mbajti fjalen duke prezantuar perballe studenteve te Universitetit “Mesdhetari” me ne detaje Temen e Soft Academy II “Cikli i zhvillimit të aplikacioneve software“.
U theksua se ky trajnim do te mbuloje te gjithe rangun e koncepteve, teknikave dhe proceseve qe aplikohen ne Zhvillimin e Aplikacioneve Software. Programi i Akademise eshte i pershtatur sipas kerkesave te biznesit ku te trajnuarit do jene te afte te fitojne pervojen e punes duke prekur ne menyre reale te gjitha kerkesat apo problematikat e duke perfunduar me zgjidhjen e tyre.

U prezantuan fushat ku konsiston Soft Academy II:
•Analize Biznesi
•UX
•Scrum
•Database
•Kodim
•Testim

Qellimi i Akademise eshte qe pjesemarresit ne trajnim, gjate kohes se ndjekjes se Akademise do pervetesojne ne menyre eficente secilen prej tyre.
U pohua se Soft & Solution, per studentet aplikues te Universitetit “Mesdhetar” qe do kalojne testimin, do te ofroje 5 bursa.

Takimi i hapur perfundoi me nje seance pyetje-pergjigje.