Diten e sotme u realizua trajnimi per sistemin ALBIS per te gjithe permbaruesit e qarkut Shkoder.