• 09:00 28 Shkurt, 2020 

Hapen Aplikimet për workshop-in “ Të menduarit krijues në një skuader”!

Të menduarit krijues është akti i kthimit të ideve të reja dhe imagjinare në realitet. Kreativiteti karakterizohet nga aftësia për të perceptuar botën në mënyra të reja, për të gjetur modele të fshehura, për të krijuar lidhje midis dukurive në dukje të palidhura dhe për të gjeneruar një zgjidhje.
Krijimtaria është çelësi i suksesit, por të menduarit jashtë kutisë nuk është gjithmonë e lehtë. Të menduarit ndryshe zbret në aftësinë e dikujt për të zhvendosur procesin e tyre të të menduarit dhe për të marrë rrugën drejt identifikimit të mundësive unike .

Por kush është ajo që e bën këtë proces më të thjesht ?
Eshtë pikërisht skuadra. Një skuadër gjeneron idetë më unike sepse në vetvete është një përpunuese e versioneve më të mira të ideve të gjithsecilit anëtar të saj .
Në këtë workshop do të trajtohet në mënyrë të detajuar se si në një skuadër pjesëmarrësit inkurajohen të ndajnë idetë e tyre me njëri-tjetrin. Ndërsa idetë vijnë në mendje, ato kapen dhe stimulojnë zhvillimin e ideve më të mira duke ndjekur katër rregulla themelore:
– Sa më shumë ide të jetë e mundur
– Asnjë ide nuk është e parëndësishme
– Risia është e mirëseardhur
– Kombinimi dhe përmirësimi i ideve

Aplikimet Perfunduan!