Njerëzit kanë tendencë ta lidhin krijimtarinë me aftësinë për të dalë me diçka artistike kur në fakt, krijimtaria është aftësia për të perceptuar botën në mënyra të reja, për të gjetur modele të fshehura, për të krijuar lidhje midis dukurive në dukje të palidhura dhe për të gjeneruar zgjidhje. Kreativiteti mund të gjendet në gjithcka rreth nesh.
Në këtë workshop fokusi do të jetë pikërisht “ Të menduarit krijues në një skuadër” .
Do të trajtohet në mënyrë të detajuar se si në një skuadër pjesëmarrësit inkurajohen të ndajnë idetë e tyre me njëri-tjetrin. Ndërsa idetë vijnë në mendje, ato kapen dhe stimulojnë zhvillimin e ideve më të mira duke ndjekur katër rregulla themelore:

– Sa më shumë ide të jetë e mundur

– Asnjë ide nuk është e parëndësishme

– Risia është e mirëseardhur

– Kombinimi dhe përmirësimi i ideve
Për të qenë pjesë e eventeve tona qëndroni të informuar në faqen tonë web dhe në rrjetet tona sociale.

Aplikimet hapen më datë 10/02/2020