• 09:00 18 Shtator, 2020 

Siguria Kibernetike eshte aplikimi i teknologjive, proceseve dhe kontrolleve per te mbrojtur sistemet, rrjetet, programet, pajisjet dhe te dhenat nga sulmet ne internet.

Qellimi eshte zvogelimi i rrezikut te sulmeve kibernetike dhe mbrojtja kunder shfrytezimit te paautorizuar te sistemeve, rrjeteve dhe teknologjive.

Sulmet kibernetike i shkaktojne organizatave deme te medha ekonomike, humbjen e te dhenave te rendesishme gjithashtu mund te ndikoje negativisht ne reputacionin e organizates.

Siguria dhe praktika efektive e punes nga çdo punonjes ne nje organizate sjell menaxhimin efektiv te sigurise kibernetike.

Fazat e sulmeve kibernetike, rreziqet dhe menyrat e mbrojtjes ne çdo rast do te trajtohen ne workshop-in e radhes: “Siguria Kibernetike, Rreziqet dhe si te mbrohemi prej saj”.

Aplikimet jane mbyllur !