“Soft Skills” konsiderohen një kombinim i aftësive sociale, njerëzore, të komunikimit si dhe cilësive të personalitetit apo karakterit që i ndihmojnë njerëzit të punojnë dhe të socializohen me të tjerët. Kompania Soft & Solution zhvillon workshop-in “ Soft Skills in Software” ku do të trajtohen aftësitë e rëndësishme në kulturën e punës dhe përvetësimi i tyre. Si një kompani software lider në treg, jemi dakord që të shkruarit e një kodi në mënyrë profesionale është shumë e rëndësishme por njëkohësisht mbrojmë fortë idenë se “soft skills” ka po të njëjtin nivel rëndësie sa “hard skills” për cdo programues. Bashkëpunimi, mirëkuptimi, pozitiviteti, gadishmëria për të mësuar gjëra të reja janë të gjitha aftësi të domosdoshme që kërkohen të përdoren në cilëndo industri ku ju punoni. Disa nga pikat kryesore që do të trajtohen në workshop janë : -Cfarë janë soft skills? -Kush janë aftësitë që duhen mësuar dhe aplikuar në vendin e punës? -Cfarë do të thotë : Aftësitë teknike në software ? Të gjithë e dimë që eksperienca e punësimit në cdo kompani ka uljet dhe ngritjet e veta nga pikëpamja personale dhe teknike por zotërimi i Soft Skills përmirëson performancën tonë dhe lehtëson ecurinë e aktivitetit të punësimit në cdo fazë. Diferenca midis një programuesi të mirë dhe një programuesi shumë të mirë nuk është aftësia për të realizuar një kod apo modul në një gjuhë programimi, por aftësia për të komunikuar me kolegët dhe klientët tuaj. Ndarja e aftësive, bashkëpunimi dhe komunikimi funksional janë kritike për suksesin e cdo projekti që ju ndërmerrni. A great programmer also needs to be a great teammate. The two things go hand-in-hand Duke ju uruar një fillim vit të mbarë ju njoftojmë se aplikimet për të qenë pjesëmarrës në workshop-in “Soft Skills in Software ” janë hapur.

Aplikimet Perfunduan!