Soft & Solution kërkon të punësojë Instruktor Part Time per Zhvillues Database

Instruktor Part Time per Zhvillues Database

Ne jemi në kërkim të një individi me vetëbesim për t’iu bashkuar ekipit tonë si instruktor me kohë të pjesshme për profilin e Zhvillues Database. Aktualisht jemi në kërkim të zhvilluesve entuziastë të softuerit me përvojë në mësimdhënien e teorisë dhe aktiviteteve praktike që lidhen me programim kompjuterik. Ne mirëpresim aplikime nga instruktorë me përvojë, por gjithashtu do të jemi të gatshëm të mbështesim ata individë që gëzojnë përvojë të rëndësishme në industri dhe kërkojnë të fillojnë një karrierë në arsim për të arritur një kualifikim në mësimdhënie nëpërmjet programit tonë.

Përgjegjësitë:

 • Udhëzoni studentët përmes zhvillimit të një projekti përfundimtar që do të nxjerr në pah aftësitë e tyre profesionale përpara menaxherëve të burimeve njerëzore;
 • Krijoni një komunitet dinamik dhe bashkëpunues në klasë;
 • Instruktorët do të duhet të angazhohen disa orë në javë për të përgatitur mësime dhe materiale, duke shfrytëzuar përmbajtjen ekzistuese të kurrikulës së Soft Academy;
 • Frymëzoni studentët që të ngulmojnë në sfidat e të mësuarit të një grupi të ri aftësish.

Aftësië e kërkuara

 • Diplomë Master në Inxhinieri Kompjuterike ose Shkenca Kompjuterike ose ekuivalente.
 • Të keni njohuri në menaxhimin e projekteve si Agile ashtu edhe Water Fall Project Management, qasjet dhe njohja me mjetet e menaxhimit të projekteve.
 • Të keni paktën 5 vjet përvojë në zhvillimin e bazës së të dhënave;
 • Njohuri eksperte të mjediseve të SQL Server për dizajnimin dhe zhvillimin e bazave të të dhënave.
 • Përvojë në mirëmbajtjen e bazës së të dhënave dhe operacionet e lëshimit.
 • Ju jeni personi që kolegët tuaj i drejtohen natyrshëm kur përpiqen të kuptojnë diçka;

Apliko tani

 

Read More

Soft & Solution Group kërkon të punësojë Part Time Front-End Web Development Instructor

Instruktor Part Time në profilin Front-End Web Development

Soft & Solution Group është një kompani lider në Shqipëri, Turqi dhe Francë me një eksperiencë disavjeçare në fushën e Teknologjisë së Informacionit dhe Telekomunikacionit, e cila ofron shërbime në fushën e teknologjisë së informacionit, zhvillon programe dhe aplikacione të të gjitha kategorive dhe profileve.

Ne jemi në kërkim të një individi me vetëbesim për t’iu bashkuar ekipit tonë si instruktor me kohë të pjesshme për profilin e  Front-End Web Development.

Aktualisht jemi në kërkim të zhvilluesve entuziastë të softuerit me përvojë në mësimdhënien e teorisë dhe aktiviteteve praktike që lidhen me programim kompjuterik.

Ne mirëpresim aplikime nga instruktorë me përvojë, por gjithashtu do të jemi të gatshëm të mbështesim ata profesionit që gëzojnë përvojë të rëndësishme në industri dhe kërkojnë të fillojnë një karrierë në arsim për të arritur një kualifikim në mësimdhënie nëpërmjet programit tonë.

 

Përgjegjësitë:

 • Udhëzoni studentët përmes zhvillimit të një projekti përfundimtar që do të nxjerr në pah aftësitë e tyre profesionale përpara menaxherëve të burimeve njerëzore;
 • Krijoni një komunitet dinamik dhe bashkëpunues në klasë;
 • Instruktorët do të duhet të angazhohen disa orë në javë për të përgatitur mësime dhe materiale, duke shfrytëzuar përmbajtjen ekzistuese të kurrikulës së Soft Academy;
 • Frymëzoni studentët që të ngulmojnë në sfidat e të mësuarit të një grupi të ri aftësish.

 

Aftësië e kërkuara

 • Diplomë Master në Inxhinieri Kompjuterike ose Shkenca Kompjuterike ose ekuivalente.
 • Të keni njohuri në menaxhimin e projekteve si Agile ashtu edhe Water Fall Project Management, qasjet dhe njohja me mjetet e menaxhimit të projekteve.
 • Përbëjnë avantazh individët që gëzojnë përvojën e dizajnit UX;
 • Keni të paktën 5 vjet përvojë në Zhvillimin e Ueb-it në Front-end;
 • Ju jeni personi që kolegët tuaj i drejtohen natyrshëm kur përpiqen të kuptojnë diçka;
 • Kuptoni termat e mëposhtme: HTML/CSS (kuptim i fortë/ekspert) dhe JavaScript/jQuery.

Apliko tani

 

Read More

Programues test

Kush jemi ne

Soft & Solution është kompani udhëheqëse në Shqipëri, me eksperiencë disa vjeçare në fushën e teknologjisë së informacionit dhe telekomunikacionit e cila ofron shërbime në fushën e teknologjisë së informacionit, zhvillon programe dhe aplikacione të të gjitha kategorive dhe profileve.
Portofoli ynë përfshin:

zhvillim programesh të dedikuar,
integrim dhe implementim sistemesh,
mirëmbajtje sistemesh,
trajnime

Misioni i kompanisë është të sigurojë cilësi maksimale për çdo shërbim, duke u bazuar tek teknologjia dhe mundësitë që ajo ofron. Me besim të fortë në vlerat që ofrojmë, punojmë në krah të klientëve tanë për të ideuar dhe ndërtuar zgjidhje bashkëkohore, duke u bazuar në platformat fleksibël që kemi krijuar.

Soft & Solution po kërkon Senior Dotnet Developer që ka rreth 5+ vjet përvojë në zhvillimin e softuerit, dizenjim dhe arkitekturë.

Do të jetë përgjegjës për hartimin dhe zhvillimin e kërkesave komplekse për të përmbushur qëllimet e biznesit. Siguron që softueri të jetë zhvilluar për të përmbushur kërkesat e nevojshme; që zgjidhjet të jenë të dizenjuara mirë në lidhje me mirëmbajtjen / lehtësinë e integrimit dhe testimin.

Read More

Programues Junior test

Kush jemi ne

Soft & Solution është kompani udhëheqëse në Shqipëri, me eksperiencë disa vjeçare në fushën e teknologjisë së informacionit dhe telekomunikacionit e cila ofron shërbime në fushën e teknologjisë së informacionit, zhvillon programe dhe aplikacione të të gjitha kategorive dhe profileve.
Portofoli ynë përfshin:

zhvillim programesh të dedikuar,
integrim dhe implementim sistemesh,
mirëmbajtje sistemesh,
trajnime

Misioni i kompanisë është të sigurojë cilësi maksimale për çdo shërbim, duke u bazuar tek teknologjia dhe mundësitë që ajo ofron. Me besim të fortë në vlerat që ofrojmë, punojmë në krah të klientëve tanë për të ideuar dhe ndërtuar zgjidhje bashkëkohore, duke u bazuar në platformat fleksibël që kemi krijuar.

Soft & Solution po kërkon Senior Dotnet Developer që ka rreth 5+ vjet përvojë në zhvillimin e softuerit, dizenjim dhe arkitekturë.

Do të jetë përgjegjës për hartimin dhe zhvillimin e kërkesave komplekse për të përmbushur qëllimet e biznesit. Siguron që softueri të jetë zhvilluar për të përmbushur kërkesat e nevojshme; që zgjidhjet të jenë të dizenjuara mirë në lidhje me mirëmbajtjen / lehtësinë e integrimit dhe testimin.

Read More
hr manager

Soft & Solution kërkon të punësojë Menaxher të Burimeve Njerëzore

Kush jemi ne

 

Soft & Solution eshte kompani udheheqese ne Shqiperi, me eksperience disa vjecare ne fushen e teknologjise se informacionit dhe telekomunikacionit, e cila ofron sherbime ne fushen e teknologjise se informacionit, zhvillon programe dhe aplikacione te te gjitha kategorive dhe profileve. Portofoli yne perfshin:

 • Zhvillim programesh te dedikuar,
 • Integrim dhe implementim sistemesh,
 • Mirembajtje sistemesh,
 • Trajnime

Misioni i kompanise eshte te siguroje cilesi maksimale per cdo sherbim, duke u bazuar tek teknologjia dhe mundesite qe ajo ofron. Me besim te forte ne vlerat qe ofrojme, punojme ne krah te klienteve tane per te ideuar dhe ndertuar zgjidhje bashkekohore, duke u bazuar ne platformat fleksibel qe kemi krijuar.

Soft & Solution eshte duke kerkuar per nje Menaxher te Burimeve Njerezore, i cili do te marre pergjegjesine e te gjitha praktikave dhe proceseve te Burimeve Njerezore.
Detyrat e Menaxherit te Burimeve Njerezore do te perfshijne menaxhimin e aktiviteteve te tilla si rekrutimi, marredheniet e punonjesve, menaxhimi i performances, trajnimi, zhvillimi dhe menaxhimi i talenteve.

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Zhvillimi dhe implementimi i strategjive te burimeve njerezore te harmonizuara me strategjine e pergjithshme te biznesit
 • Menaxhimi i marrdhenieve me punonjesit duke adresuar kerkesa ose ceshtje te tjera
 • Menaxhoni procesin e rekrutimit dhe perzgjedhjes
 • Mbeshtetni nevojat e biznesit permes zhvillimit, angazhimit dhe ruajtjes se motivimit te kapitalit njerezor
 • Zhvillimi dhe monitorimi i strategjive dhe procedurave te burimeve njerezore ne te gjithe organizaten
 • Ndiqni planin e pagave dhe programin e shperblimeve
 • Vleresoni nevojat e trajnimit per t’u aplikuar
 • Raportoni dhe siguroni mbeshtetje per vendime permes metodave te burimeve njerezore

 

Aftësitë e kërkuara:

 • Eksperience e meparshme si Menaxher i Burimeve Njerezore (4-5 vjet)
 • Pervoje e demonstrueshme me metodat e Burimeve Njerezore
 • Aftesia per te implementuar strategjine se bashku me aftesite drejtuese
 • Aftesi te shkelqyera te degjimit, negocimit dhe prezantimit
 • Njohuri te thelluara te ligjit te punes dhe praktikave me te mira te burimeve njerezore

 

Apliko tani

Read More

Soft & Solution kërkon të zgjerojë ekipin me Menaxher të Rrjeteve Sociale

Soft & Solution kërkon të zgjerojë ekipin me një Menaxher të Rrjeteve Sociale

 

Kush jemi ne

 

Soft & Solution eshte kompani udheheqese ne Shqiperi, me eksperience disa vjecare ne fushen e teknologjise se informacionit dhe telekomunikacionit, e cila ofron sherbime ne fushen e teknologjise se informacionit, zhvillon programe dhe aplikacione te te gjitha kategorive dhe profileve. Portofoli yne perfshin:

 • Zhvillim programesh te dedikuar,
 • Integrim dhe implementim sistemesh,
 • Mirembajtje sistemesh,
 • Trajnime

Misioni i kompanise eshte te siguroje cilesi maksimale per cdo sherbim, duke u bazuar tek teknologjia dhe mundesite qe ajo ofron. Me besim te forte ne vlerat qe ofrojme, punojme ne krah te klienteve tane per te ideuar dhe ndertuar zgjidhje bashkekohore, duke u bazuar ne platformat fleksibel qe kemi krijuar.

 

Pergjegjesite e Menaxherit te Rrjeteve Sociale perfshijne azhornimin e faqeve tona te mediave sociale, pergjigjen ndaj ndjekesve dhe ndjekjen e angazhimit te perdoruesve. Per te qene te suksesshem ne kete pozicion, duhet te keni aftesi te shkelqyera te shkrimit te permbajtjeve ne internet dhe te keni pervoje reklamimi ne shume rrjete sociale.

 

Detyrat dhe pergjegjesite:

 • Te shkruani, modifikoni dhe botoni postime terheqese per rrjete te ndryshme sociale, perfshire Facebook, Twitter dhe Instagram
 • Te optimizoni postimet ne media sociale (gjuhe, mesazh) bazuar ne sjelljet e audiences sone te synuar
 • Te perditesoni faqet tona te mediave sociale me lajmet e kompanise
 • Te koordinoheni me ekipet e brendshme per te krijuar postime reklamuese
 • Te pergjigjeni ndaj pyetjeve dhe komenteve ne faqet tona te mediave sociale ne nje kohe dhe ne menyre te sakte

  

Profili i kerkuar:

 • Pervoje pune si menaxher i mediave sociale ose nje rol i ngjashem
 • Pervoje praktike duke perdorur platforma te ndryshme te mediave sociale per te reklamuar
 • Njohuri te qendrueshme te SEO, hulumtimit te fjaleve kyce dhe mjeteve te analizes (p.sh. Google Analytics)
 • Njohja me reklamat me pagese ne internet
 • Aftesi per te ofruar permbajtje krijuese ne internet (tekst, fotografi dhe video)
 • Aftesi te shkelqyera komunikimi
 • Bachelor ne Marketing, Komunikim ose fushe te ngjashme

 

Avantazhet:

 • Kushte komode pune,
 • Mundesi zhvillimi nepermjet trajnimeve te personalizuara,
 • Njohja me trendet dhe praktikat me te mira ne inxhinierine e software,
 • Mundesi certifikimi nga lideret nderkombetare te teknologjise se informacionit,
 • Eksperience pune ne disa platforma zhvillimi,
 • Shpreh opinionet e tua dhe vrapo per te arritur qellimet tona ambicioze.

 

 

Apliko tani

Read More

Soft & Solution kërkon të zgjerojë ekipin me Quality Assurance Specialist

Soft & Solution kërkon të zgjerojë ekipin me Quality Assurance Specialist

 

Kush jemi ne

 

Soft & Solution eshte kompani udheheqese ne Shqiperi, me eksperience disa vjecare ne fushen e teknologjise se informacionit dhe telekomunikacionit, e cila ofron sherbime ne fushen e teknologjise se informacionit, zhvillon programe dhe aplikacione te te gjitha kategorive dhe profileve. Portofoli yne perfshin:

 • Zhvillim programesh te dedikuar,
 • Integrim dhe implementim sistemesh,
 • Mirembajtje sistemesh,
 • Trajnime

Misioni i kompanise eshte te siguroje cilesi maksimale per cdo sherbim, duke u bazuar tek teknologjia dhe mundesite qe ajo ofron. Me besim te forte ne vlerat qe ofrojme, punojme ne krah te klienteve tane per te ideuar dhe ndertuar zgjidhje bashkekohore, duke u bazuar ne platformat fleksibel qe kemi krijuar.

 

Detyrat dhe pergjegjesite:

 • Shikoni dhe analizoni specifikimet e sistemit
 • Bashkepunoni me inxhinieret e QA per te zhvilluar strategji efektive dhe plane testimi
 • Ekzekutoni raste te ndryshme manuale dhe analizoni rezultatet
 • Dokumentoni fazat e testimit dhe buget e gjetura
 • Raportoni buget tek ekipi i zhvillimit
 • Ndihmoni ne zgjidhjen e problemeve
 • Punoni me ekipe nderfunksionale per te garantuar cilesi gjate gjithe ciklit te jetes se zhvillimit te software
 • Krijim skriptesh ne DB (insert, update, delete) per te performuar stress testing ose regresive

 

Profili i kerkuar

 • Minimumi eksperience 1 vjecare si Testues ne produkte software ose role te ngjashme
 • Familjarizuar me framework Agile dhe testime regresive
 • I afte per te dokumentuar dhe per te gjetur problematika
 • Njohuri ne menaxhim software testimi (LambdaTest, etj) dhe SQL
 • Aftesi shume te mira komunikuese
 • Aftesi shume te mira analitike dhe problem-solving.
 • Aftesi shume te mira organizative
 • I motivuar dhe me pasion per te mesuar dhe eksploruar toolse dhe metodologji te reja

 

Avantazhet

 • Kushte komode pune,
 • Mundesi zhvillimi nepermjet trajnimeve te personalizuara,
 • Njohja me trendet dhe praktikat me te mira ne inxhinierine e software,
 • Mundesi certifikimi nga lideret nderkombetare te teknologjise se informacionit,
 • Eksperience pune ne disa platforma zhvillimi,
 • Shpreh opinionet e tua dhe vrapo per te arritur qellimet tona agresive.

 

 

Apliko tani

Read More

Soft & Solution kërkon të zgjerojë ekipin me 10 Programues C# në .NET

Soft & Solution kërkon të zgjeroje ekipin me 10 Programues C# ne .NET

Paga: 180.000 Lekë + Bonuse

Apliko tani

 

 

Kush jemi ne

 

Soft & Solution eshte kompani udheheqese ne Shqiperi, me eksperience disa vjecare ne fushen e teknologjise se informacionit dhe telekomunikacionit, e cila ofron sherbime ne fushen e teknologjise se informacionit, zhvillon programe dhe aplikacione te te gjitha kategorive dhe profileve. Portofoli yne perfshin:

 • Zhvillim programesh te dedikuar,
 • Integrim dhe implementim sistemesh,
 • Mirembajtje sistemesh,
 • Trajnime

Misioni i kompanise eshte te siguroje cilesi maksimale per cdo sherbim, duke u bazuar tek teknologjia dhe mundesite qe ajo ofron. Me besim te forte ne vlerat qe ofrojme, punojme ne krah te klienteve tane per te ideuar dhe ndertuar zgjidhje bashkekohore, duke u bazuar ne platformat fleksibel qe kemi krijuar.

Pershkrim i vendit te punes

Si pjese perberese e stafit te Soft & Solution, programuesi C# do te integrohet ne nje prej ekipeve te zhvillimit. Programuesi do te angazhohet ne projekte qe zhvillohen sipas metodologjise Scrum, duke patur keshtu mundesine te punoje ne ekip dhe te ruaje autonomine. Eshte pergjegjes per arkitekturen, planifikimin, zhvillimin, testimin dhe mirembajtjen e aplikacioneve.

 

Detyrat dhe pergjegjesite:

 • Do te punoje si pjese perberese e ekipit Scrum, duke qene prezent ne daily scrum, duke marre feedback ditor per detyrat e caktuara brenda sprintit,
 • Do te zhvilloje algoritme eficente per te zgjidhur kerkesat e product backlog,
 • Do te testoje, dokumentoje dhe instaloje aplikacionet,
 • Do te organizoje dhe te marre pjese ne takime me klientet per aplikacionet qe do te zhvillohen,
 • Do te kyeje analizimet e nevojshme per kerkesat e programit per te percaktuar realizueshmerine dhe implementimin ne kohen e kerkuar te aplikacionit dhe me kufizimet e kostos sipas rastit.

 

Profili i kerkuar

 • 2-3 vite eksperience ne C#,
 • Ndershmeri dhe integritet,
 • Deshire per te punuar, besueshmeri dhe etike profesionale,
 • Njohuri te mira ne programimin e orientuar nga objektet (C#),
 • Njohuri te mira/thelluara ne database relacionale (ORACLE, MySQL, SQL Server),
 • Aftesi te mira analitike dhe komunikimi,
 • Aftesi te mira organizative dhe pune ne grup,
 • Njohuri te gjuhes angleze,
 • Multitasking

 

Avantazhet

 • Kushte komode pune,
 • Mundesi zhvillimi nepermjet trajnimeve te personalizuara,
 • Njohja me trendet dhe praktikat me te mira ne inxhinierine e software,
 • Mundesi certifikimi nga lideret nderkombetare te teknologjise se informacionit,
 • Eksperience pune ne disa platforma zhvillimi,
 • Shpreh opinionet e tua dhe vrapo per te arritur qellimet tona agresive.

 

 

Apliko tani

 

Read More

test

Read More

Detaje

Read More