Soft & Solution

Diskutime Produktive me Soft & Solution; Ndërtimi i vizionit tonë të përbashkët

Investimi në Rritje: Trajnim, Ndërtim Ekipi, dhe Teknologji të Reja

Gjatë takimit tonë të rradhës u angazhuam në diskutime produktive në lidhje me trajnimin, ndërtimin e ekipit dhe teknologjitë në zhvillim me stafin tonë. Secili ekip përzgjodhi programet e trajnimit në të cilat do të marrë pjesë jashtë vendit, duke shënuar një hap përpara në rrugëtimin tonë drejt përqafimit të një kulture dixhitale dinamike që forcohet çdo ditë. Për më tepër, ne vendosëm të përmirësojmë ekipin tonë duke punësuar 10 ekspertë të Inteligjencës Artificiale dhe 10 ekspertë të sigurisë.

Këto biseda rreth trajnimit, ndërtimit të ekipit dhe teknologjive të reja janë thelbësore për rritjen dhe zgjerimin e një kompanie në zhvillim dixhital si Soft & Solution. Vendimi për të kryer trajnime jashtë vendit tregon qartë përkushtimin tonë për të investuar në zhvillimin profesional të stafit tonë. Si dhe për të qëndruar përpara inovacioneve në fushën tonë.

Duke mirëpritur 20 ekspertë të rinj, ne po forcojmë ndjeshëm aftësitë tona në dy nga fushat më të avancuara dhe më të rëndësishme sot: zhvillimin e Inteligjecës Artificiale dhe sigurinë kibernetike. Ky investim në burimet njerëzore jo vetëm që do të rrisë kapacitetin e kompanisë për të ndërmarrë projekte më të mëdha dhe më komplekse, por gjithashtu do të ndihmojë në ndërtimin e një kulture inovative të gatshme për sfida të reja.

Zgjedhja e programeve të duhura të trajnimit jashtë vendit është thelbësore. Këto programe duhet të përputhen me objektivat tona strategjike dhe të ofrojnë përfitime të prekshme në rritjen e aftësive dhe njohurive. Fushat e mundshme të fokusit përfshijnë AI të avancuar, zhvillimin e softuerit, menaxhimin e projekteve, sigurinë kibernetike dhe metodologjitë moderne të punës si Agile dhe Scrum.

Në të njëjtën kohë, ndërtimi i një ekipi të fortë është një pjesë e rëndësishme e strategjisë sonë për suksesin afatgjatë. Përmes aktiviteteve të krijimit të ekipit, ne promovojmë bashkëpunimin, komunikimin dhe lidhjen ndërpersonale midis anëtarëve të ekipit tonë. Kjo ndihmon në krijimin e një mjedisi pune të frytshëm dhe të motivuar, ku secili anëtar i ekipit ndihet i vlerësuar dhe i përkrahur në përpjekjet e tyre për sukses.