Soft & Solution

Soft & Solution Group kërkon të punësojë Junior Database Administrator

 

Kush jemi ne

Soft & Solution Group është një kompani lider në Shqipëri, Turqi dhe Francë me një eksperiencë disavjeçare në fushën e Teknologjisë së Informacionit dhe Telekomunikacionit, e cila ofron shërbime në fushën e teknologjisë së informacionit, zhvillon programe dhe aplikacione të të gjitha kategorive dhe profileve.

Portofoli ynë përfshin:

 • zhvillimi i programeve të dedikuara;
 • integrimi dhe implementimi i sistemeve;
 • mirëmbajtjen e sistemeve;
 • trajnime;
 • konsulenca

 

Misioni i kompanisë është të ofrojë cilësi maksimale për çdo shërbim, bazuar në teknologjinë dhe mundësitë që ofron. Me besim të fortë në vlerat që ofrojmë, ne punojmë së bashku me klientët tanë për të hartuar dhe ndërtuar zgjidhje bashkëkohore, bazuar në platformat fleksibël që kemi krijuar.

Soft & Solution kërkon të zgjerojë stafin me një Junior Database Administrator, bashkëpunues, me vullnet për të marrë njohuri të reja.

Detyrat dhe përgjegjësitë:

Ndërtoni sisteme bazë të dhënash me disponueshmëri dhe cilësi të lartë në varësi të rolit të specializuar të secilit përdorues fundor;

 • Dizajnoni dhe zbatoni bazën e të dhënave në përputhje me nevojat dhe pikëpamjet e informacionit të përdoruesve fundorë;
 • Përcaktoni përdoruesit dhe mundësoni shpërndarjen e të dhënave tek përdoruesi i duhur, në formatin e duhur dhe në kohën e duhur;
 • Përdorni teknika të rikuperimit të transaksioneve me shpejtësi të lartë dhe të dhëna rezervë;
 • Minimizoni kohën e ndërprerjes së bazës së të dhënave dhe menaxhoni parametrat për të ofruar përgjigje të shpejta të pyetjeve;
 • Ofroni mbështetje dhe trajnime proaktive dhe reaktive për menaxhimin e të dhënave për përdoruesit;
 • Përcaktoni, zbatoni dhe dokumentoni politikat, procedurat dhe standardet e bazës së të dhënave;
 • Kryeni rregullisht teste dhe vlerësime për të siguruar sigurinë, privatësinë dhe integritetin e të dhënave;
 • Monitoroni performancën e bazës së të dhënave, zbatoni ndryshimet dhe aplikoni arna dhe versione të reja kur kërkohet.


Kualifikimet minimale

 • Të ketë përfunduar arsimin e lartë Bachelor në profilin Informatikë, Informatikë Ekonomike, Teknologji Informacioni ose fusha të ngjashme
 • Njohuri të kopjimit të të dhënave, rikuperimit, sigurisë, integritetit dhe SQL
 • Njohuri me hartimin e bazës së të dhënave, dokumentimin dhe kodim
 • Aftësi për zgjidhjen e problemeve dhe aftësi për të menduar në mënyrë algoritmike