ERP Software

ERP Software perfaqson nje system  te integruar  te menaxhimit te bisnesit, I cili mbulon cdo funksionalitet te nje sipermarrje si Logjistika, Prodhimi, Kontabiliteti dhe Burimet Njerezore. Sistemi organizon dhe integrin proceset operacionale dhe shperndarjen  e informacionit per te optimizuar  perdorimin e burimeve si punonjesit, lenden e pare, parane dhe makinerite. Soft & Solution  eshte  e fokusuar  ne zhvillimin  e software-ve  ERP dhe ne implementimin  e tyre  ne sipermarrjet e cdo  industrie si shendetesi, prodhim, shitje me pakice etj.

 

Perfitimet e ERP Software-ve ne bisnesin tuaj

1. Integrim I te gjithe proceseve te bisnesit

2. Rritje automatike e produktivitetit

3. Rritje e pergjithshme e performances  se bisnesit

4. Raporte dhe analiza te performances me kualitet te larte dhe ne kohe te shkurter

5. Reduktim i kostove te inventarit dhe shpenzimeve totale

6. Sherbim I lartendaj klientit

7. Siguri e larte

Cfare ofrojme ne

Soft & Solution  eshte me pervoje ne zhvillimin  e software per ndarmarrje, ne hartimin dhe zhvillimin e software ne web, ERP, HRM, sisteme e CRM dhe aplikacionet celulare per ndermarrjen e fushave  te ndryshme  te industries. Ne ju ofrojme nje qasje  universale  ne instalim, suport dhe perditesime duke siguruar zgjidhje me te mira te software per ndermarrje. Zgjidhja ne nivel software per  ndermarrje te krijuara  nga Soft & Solution  do te ndihmojne per te optimizuar  punen dhe zgjidhjen e problemeve organizative te ndermarrjeve dhe per te permbushur nevojat e tyre

Paketa jone e software-ve ERP perfshin: 

1-Software financiare

2-Planifikim te burimeve per ndermarrje

3-Software te pavarur  per shitje dhe blerje

4-Software CRM

5-Software per menaxhim dhe furnizim

6-Software per menaxhimin e njohurive

7-Software per menaxhimin e punes