Mirëmbajtje

Ne besojme qe mirembajtja dhe suporti profesional eshte menyra e duhur per te siguruar permiresime te vazhdueshme dhe optimizimin e aplikacioneve software. Kjo nuk perfshin vetem njesi dhe module te caktuara, por siguron qe e gjithe infrastruktura IT te jete kosto-efektive  dhe te funksionoje pa problem.

Ne ofrojme:

Suport software

Ekipi yne i mirembajtjes do ju ndihmoje me problemet qe keni ne aplikacionet software pavaresisht kompleksitetit te tyre, duke filluar qe nga rregullimet te vogla ne kod dhe deri te auditi i sigurise dhe zgjerimi i metejshem i aplikacionit.

Sherbimet e mirembajtjes per aplikacionet software kategorizohen ne 3 nivele:

 • Monitorim i sjelljes se perdoruesve dhe rregullimi i problemeve standarde te kodit.

 • Administrim i serverit, support i mjedisit IT, monitorim proaktiv i sistemit etj.

 • Rregullim i problemeve te nderlikuara ne kodin burim, optimizim i kodit burim, shtim i funksionaliteteve te reja etj.

Mirembajtje e aplikacioneve

Sherbimet e mirembajtjes se aplikacioneve perfshijne:

Sherbime konsulence

Zgjedhja e infrastruktures se duhur dhe opsione hostimi, eleminimi i problemeve me skalabilitetin etj.

Implementimi i aplikacionit

Pergatitja e ambjentit te instalimit, krijimi i proceseve te monitorimit etj

Kontroll i vazhdueshem i aplikacionit

Audit i sigurise, menaxhim i serverit, backup te aplikacioneve, update i OS, kontroll i licencave, kontroll i performances se burimeve etj.

Menaxhim i incidenteve

Shpejtesi reagimi ndaj incidenteve, ringritje te sistemeve etj.

Suport sipas kerkesave te vecanta

Migrimi ne nje host te ri, optimizim i sistemeve IT etj.

Monitorim dhe Audit

Soft & Solution ofron monitorim 24/7 te aplikacioneve tuaj, pajisjeve hardware dhe performances, per te siguruar qe sistemet tuaja te jene “up and running”.

Ekipi i suportit njoftohet automatikisht ne rast se konstatohet nje problem ne serverin apo aplikacionin tuaj, arrihet maksimumi i kapacitetit te memorjes, procesorit etj.

Monitorimi perfshin:

 • Monitorim te aplikacionit

 • Monitorim te serverit

 • Monitorim te rrjetit dhe konektivitetit

 • Menaxhimi i logeve te aktivitetit te perdoruesve

 • Backup dhe Recovery

Konsulence

Nepermjet sherbimeve te konsulences ne ju ndihmojme te fokusoheni ne ate per cfare vertet keni nevoje, si dhe te bashkerendisni teknologjine me objektivat tuaja financiare dhe operacionale.

Soft & Solution ofron nje nderthurje te teknologjise me data mining dhe mjete analitike, te cilat ju ndihmojne per te krijuar dhe transformuar aplikacione, procese dhe operacione, sipas nevojave tuaja.

I asistojme klientet tane ne iniciativa te kategorive te ndryshme:

Zhvillim i aplikacioneve


Ekspertet tane ju mundesojne strategji te aplikacioneve sipas zgjedhjeve tuaja, te ndertuara me disponueshmeri, perdorim dhe siguri te larte.

Transformim dixhital


Permiresoni eficencen tuaj operacionale duke dixhitalizuar rrjedhat e punes, si dhe automatizuar proceset dhe integrimin organizativ.

Cloud Computing


Jepini biznesit tuaj sigurine dhe eficencen e duhur, duke u mbeshtetur ne ekspertizen e ofruar nga Soft & Solution.

 

Riinxhinierim


Rrisni produktivitetin e zhvillimit dhe shikueshmerine e projektit, duke u njohur me praktikat me te mira agile, ne bashkepunim me Soft & Solution.

Nepermjet bashkepunimit me ne, ju do te perfitoni:

 • Nje sherbim besnik ndaj cilesise dhe sigurise

 • Profesionalizem te zhvilluar nga nje eksperience disavjecare

 • Analizen me te mire te teknologjive per te cilat keni nevoje, duke u bazuar ne fleksibilitetin dhe eficencen e kostos se tyre.

 

Business Starter
€240/muaji

1 IP Statike
DOWNLOAD 30 Mbps
UPLOAD 30 Mbps
Bandwidth pa limit
Dark Fibër

 

Business Basic
€440/muaji

8 IP Statike
DOWNLOAD 60 Mbps
UPLOAD 60 Mbps
Bandwidth pa limit
Dark Fibër

 

Business Pro
€570/muaji

16 IP Statike
DOWNLOAD 90 Mbps
UPLOAD 90 Mbps
Bandwidth pa limit
Dark Fibër