Soft & Solution

Zhvillimi i Software

Ne ndihmojme klientet tane te shnderrojne idete e tyre ne zgjidhje inovative, duke nisur nga idete start-up te kompanive ne hapat e tyre te pare e deri ne sistemet e menaxhimit te koorporatave. Soft & Solution Group eshte kompani me pervoje disa vjecare ne hartimin dhe zhvillimin e software per ndermarrje te ndryshme, ne web, ERP, CRM, HRM, dhe jo vetem.

Ne ju ofrojme nje qasje universale ne instalim, suport dhe perditesime duke siguruar zgjidhjet me efikase te software per cdo biznes. Produktet e krijuara nga Soft & Solution Group do t’ju vijne ne ndihme ne optimizimin e procesit te punes, zgjidhjen e ceshtjeve organizative dhe permbushjen e nevojave te ndryshme te kompanise suaj.

Procesi Ynë i Zhvillimit

Analiza paraprake

Ne fazen fillestare te projektit kryhet nje analize e objektivave dhe qellimeve te tij, shtrirjes kohore dhe kerkesave te klientit ne menyre qe te pergatitet me pas nje dokumentacion i plote dhe nje plan projekti. Gjithashtu, para fillimit te punes ofrojme konsultim ne lidhje me teknologjine qe i pershtatet me teper sistemit si dhe ndertojme nje arkitekture te miremenduar.

Zhvillimi i sistemit

Me nje eksperience disa vjecare ne zhvillimin e sistemeve dhe inxhinierimin e software, Soft & Solution Group zhvillon, pershtat dhe jep zgjidhjet me efikase duke u bazuar ne nevojat specifike te nje biznesi. Sherbimet tona perfshijne gjithashtu testimin e aplikacionit, pershtatjen e tij me nje mjedis ekzistues dhe implementimin.

Shërbime

Implementimi dhe suporti

Per te garantuar nje pune dhe cilesi te qendrueshme, pas implementimit te nje projekti ne ofrojme sherbime mirembajtjeje dhe suporti, te cilat perfshijne 3 nivele: upgrade dhe permiresime te aplikacionit, monitorim i performances dhe auditim sigurie, si dhe migrim te serverit apo sistemit operativ.

Aplikacione Mobile

Aplikacionet mobile jane komponente thelbesore per ecurine e bizneseve ne ditet e sotme. Ato u mundesojne punonjesve te nderveprojne ne kohe reale dhe te jene produktive ne menyre te vazhdueshme; si dhe mund te perdoren gjeresisht e ne menyre efikase nga klientet.

Ne Soft & Solution, ne zhvillojme aplikacione per iPhone, iPad, Android dhe Windows, te cilat karakterizohen nga dizajne unike e profesionale dhe performance te pakrahasueshme.

Ekipi yne i programimit:

Ne jemi zgjidhja e duhur nese:

Aplikacione Web

Ekipi yne i projekteve kupton nevojat e biznesit tuaj per t’ju ndihmuar te minimizoni risqet lidhur me tregun dhe teknologjine, pergjate te gjithe ciklit te zhvillimit te produktit tuaj.

Soft & Solution Group ju mundeson:

Validimin e konceptit
Zgjedhjen e teknologjise se duhur
Maksimizimin e burimeve
Shmangien e kostove te paplanifikuara
Inovacion dhe rritje
Zbulimin e modeleve te reja te biznesit

Zhvillime frontend

Ne pervetesojme kerkesat tuaja dhe ndertojme nje produkt me cilesi maksimale te nderfaqes duke e pershtatur me nevojat dhe kerkesat e perdoruesve.

Ne ofrojme:

Zhvillime backend

Arkitektet e kompanise sone, se bashku me inxhiniere profesioniste, do te ndertojne dizajnin dhe themelet e sistemit tuaj me disponueshmeri dhe cilesi maksimale.

Ekipi yne ju siguron:

Dizajni dhe Zhvillimi i faqeve web

Hapat ne te cilat kalon zhvillimi i faqeve web ne Soft & Solution:

5e786c8791447

Perceptimi i nevojave dhe zhvillimi i strategjise

Ekspertet tane kryejne kerkime e analiza dhe pergatisin rekomandimet e duhura strategjike per ju, te cilat do ju vijne ne ndihme per te arritur qellimet e biznesit. Rekomandimet tona jane taktike dhe efektive, duke nisur nga takimet me menaxheret e kompanise suaj deri tek analiza e industries ku ju operoni.

Arkitektura e informacionit

Arkitektet e informacionit ne Soft & Solution Group ndertojne tiparet, funksionalitetet dhe strukturen e website-it tuaj. Cdo website ka nevoje per baza te ndertuara mire, per kete arsye ekipi yne ju mundeson nje sherbim efektiv per biznesin tuaj online.

5e786deb45dcd
5e786e4ad970a

Dizajn kreativ dhe kodimi i faqes

Specialistet tane krijojne dizajne per mobile, tablet dhe desktop. Fokusi yne qendron ne paraqitjen sa me terheqese e funksionale te faqes suaj, pergjate te gjithe procesit te zhvillimit te saj. Ekipi i dedikuar i zhvilluesve te web-it krijon nje zgjidhje unike per kerkesat dhe nevojat e biznesit tuaj duke ju ndihmuar te permbushni synimet tuaja.

Sigurimi i cilesise

Perpara se te implementohet nje website, ne e kalojme ate ne testim nepermjet nje procesi intensiv te sigurimit te cilesise. Duke e kaluar faqen ne rreth 100 pika kontrolli; te cilat perfshijne sigurine, shpejtesine, funksionalitetet e website-it dhe jo vetem; ne sigurohemi qe faqja juaj te jete plotesisht gati per implementim.

5e786f171a96e

Implementimi dhe Optimizimi

Pas implementimit te faqes, skuadra jone zhvilluese vazhdon te jete ne kerkim te menyrave per permiresimin e performances se saj dhe integrimin e funksionaliteteve te reja, te cilat do ndihmojne ne rritjen e biznesit tuaj online.

Paketa e Sigurise dhe Mirembajtjes

Paketa e Sigurise dhe Mirembajtjes perfshin:

Paketa e Marketingut dhe Referencimit

Paketa e Marketingut dhe Referencimit perfshin:

Software Testing

Cdo projekt qe lidhet me zhvillimin e software-ve perfshin si pjese integrale te tij ashtu edhe testimin. Para implementimit te sistemit tuaj, ai kalon ne nje proces testimi teresor, per te siguruar qe sistemi funksionon ne menyren e pritur dhe ofron cilesi te vazhdueshme.

Quality Assurance

Soft & Solution Group ofron sherbime te Quality Assurance te pavarura per cdo software “third-party” ne menyre qe t’ju siguroje nje kontroll me te mire te cilesise se aplikacionit tuaj, t’ju ndihmoje te vleresoni perputhshmerine e produktit me kerkesat fillestare dhe t’ju jape nje panorame te sjelljeve te perdoruesit ndaj sistemit tuaj. Ne ju bejme te mundur nje analize te dokumentuar te projektit si dhe rekomandime ne lidhje me permiresimin e metejshem te produktit.

Etapat e procesit te QA:

1. Investigimi

  • Takim me palet e interesuara per te identifikuar qellimet.
  • Analiza e praktikave aktuale.
  • Identifikimi i problemeve dhe risqeve.

2. Planifikimi

  • Krijimi i nje plani dhe diskutimi i zgjidhjeve
  •  Ndertimi i nje rruge te detajuar drejt zgjidhjes.
  • Arritje ne nje marreveshje te perbashket mbi menaxhimin e risqeve dhe ndryshimeve.

3. Implementimi

  • Implementimi i zgjidhjeve te reja.
  • Transferimi i njohurive.
  • Monitorimi dhe optimizimi i procesit.
  • Marrja e masave per parandalimin e problemeve te metejshme.