Soft & Solution

Portofol Digjital ALPay

PLATFORMA DHE AKSESUESHMËRIA

ALPAY është një zgjidhje gjithëpërfshirëse e portofolit elektronik që ofron një gamë të gjerë shërbimesh.

Është i aksesueshëm për klientët dhe tregtarët në platformat Android, iOS, dhe për administratorin dhe nën administratorin/stafin nëpërmjet një sistemi në web.

Funksionalitete

SmartFin (ofruar falas për faturat)

Si funksionon

Certifikuar nga DPT & AKSHI

Programi i fiskalizimit SmartFin është i certifikuar nga DPT & AKSHI.
Smartfin

Thjeshtësi në perdorim

Lehtësia e Smartfin në përdorim e bën atë të përdorshëm nga të gjithë grupmoshat
Smartfin

Suport teknik falas

Suporti ynë teknik do të sigurohet që ju të gjeni zgjidhjen për cdo problematikë brenda 48 orëve.
Smartfin

Si të regjistroheni