Soft & Solution

Projekte të veçanta të realizuara

Shërbime Suksesi i Projekteve HuReS

HuReS

Sistemi HuRes (Human Resources System) eshte dizenjuar per te ndihmuar punonjesit dhe menaxheret te japin potencialin e tyre maksimal ne pune. Mund te implementohet nga biznese te te gjitha madhesive per te rritur produktivitetin dhe kenaqesine e punonjesve.

Suksesi i Projekteve AME

AME

AME (Accounting Made Easy) ju vjen ne ndihme financiereve dhe kontabilisteve te kompanise duke bere te mundur automatizimin e te gjitha veprimeve financiare. Duke perdorur kete sistem, ato mund te parashikojne me lehte shpenzimet dhe te permiresojne strategjite e investimit.

Suksesi i Projekteve

M-DC

M-DC (Management of Debt Collection) eshte nje sistem i krijuar enkas per t’ju ardhur ne ndihme kompanive te mbledhjes se borxheve ne procesin e kerkimit dhe bashkepunimit me debitoret, deri ne shlyerjen e plote te detyrimeve.

Suksesi i Projekteve SMT-SS

SMT-SS

SMT-SS (Sistemi i Menaxhimit te Tenderave) eshte dizenjuar per te menaxhuar cdo procedure nga shpallja e nje tenderi nga Autoriteti Kontraktor deri ne fitimin e tij nga Operatori Ekonomik me i pershtatshem.

Suksesi i Projekteve AGS

AGS

AGS (Adress Geo System) eshte nje sistem i cili menaxhon te gjithe informacionin alfanumerik dhe hartografik mbi adresat ne territorin e Shqiperise.

Suksesi i Projekteve M-Assets

M-Assets

M-Assets (Management of Assets) eshte nje sistem i dedikuar per te regjistruar dhe ndjekur pergjate ciklit jetesor asetet e nje kompanie, qe nga momenti i blerjes, deri ne nxjerrjen e tij jashte perdorimit. Sistemi perfshin informacion mbi vendodhjen e asetit, kartelen e tij, pergjegjesit e asetit, mirembatjes etj.

Shërbime Suksesi i Projekteve sproject

SProjects

SProjects eshte nje sistem i cili menaxhon planifikimin dhe skedulimin e projekteve, alokimin e burimeve njerezore per projekt si dhe ndjekjen e menaxhimin e projektit deri ne mbylljen e tij.

Suksesi i Projekteve matrix

Matrix 4S

Matrix 4S eshte nje sistem multifunksional i cili bashkon ne nje platforme te vetme te gjitha sherbimet publike dhe private qe lidhen me menaxhimin e pronave.

Suksesi i Projekteve Log Me

Log Me

Paketa e Log Me perfshin nje grup funksionalitetesh qe ju mundeson aksesin ne sistem me disa nivele sigurie te konfigurueshme nga vete perdouresi. Nder keto nivele perfshihen: google authenticator, verifikim me email, verifikim me numer telefoni, pyetje sigurie etj. Kjo pakete eshte lehtesisht e integrueshme ne cdo sistem.

Suksesi i Projekteve Unis

UniS

UniS mundeson nje zgjidhje te plote per menaxhimin e universiteteve qe do te automatizoje dhe te thjeshtezoje te gjitha kerkesat e nevojshme te nje universiteti. Sistemi yne ndihmon ne rritjen e performances se stafit dhe te studenteve duke mundesuar nje set mjetesh dhe funksionalitetesh qe lejojne planifikimin, ekzekutimin, analizimin strategjik dhe taktik si dhe administrimin e te gjithe procedurave universitare.

Suksesi i Projekteve DFinder

DFinder

DFinder eshte nje sistem i bazuar ne web i cili mundeson publikimin dhe kerkimin e dokumentave te ndryshem te vene ne dispozicion per publikun e gjere. Ai bazohet ne teknologjite e fundit duke ofruar shpejtesi dhe eficience gjate kerkimit.

Suksesi i Projekteve Sherbimet.al

Shërbimet.al

Sherbimet.al eshte nje platforme online e cila ka si qellim te ofroje sherbimin me te mire ne kohe rekord. Ajo ofron sherbime ne kategorite si: shtepi, biznese, femije, shendetin, evente, si dhe disponon nje game te gjere produktesh te cilesise me te larte ne fushen e IT. Gjithashtu, synon te ndertoje ekipin me te madh te profesionisteve online, ne menyre qe t’u gjendet prane klienteve per cdo nevoje qe ata kane dhe t’u ofroje korrektesi e besueshmeri.

Suksesi i Projekteve SecSeal

SecSeal

SecSeal eshte nje teknologji qe mundeson vulosjen elektronike te dokumentave duke ofruar verifikimin dhe vlefshmerine dixhitale ne cdo moment per dokumentin. Kjo teknologji eleminon nevojen e perdorimit te letrave, te vulave tradicionale si dhe transportin e dokumentave nepermjet postiereve.

Suksesi i Projekteve E-Archive

E-Archive

E-Archive mundeson dixhitalizimin e dokumentave dhe krijimin e nje arkive elektronike online te aksesueshme kurdo dhe kudo. Eleminon disavantazhin e amortizimit te dokumentave hard copy si dhe nevojen e hapesirave te posacme per ruajtjen e tyre.

Suksesi i Projekteve iVote

iVote

Transparence, siguri, saktesi! Keto jane tre cilesite ku bazohet Sistemi elektronik i votimit iVote. Ky sistem ndjek nje proces i cili eshte i auditueshem dhe i sigurt. Nga ana tjeter, ndihmon edhe ne reduktimin e gabimit njerezor! Nepermjet ketij sistemi ju mund te merrni rezultate brenda minutit duke shmangur procesin e ngadalte dhe lehtesisht te manipulueshem te numerimit.

Suksesi i Projekteve Helpdesk

Helpdesk

Stafi juaj ka nje problem per te zgjidhur? Klientet tuaj presin eficence dhe biznesi juaj varet nga kjo gje? Helpdesk eshte nje sistem i bazuar ne web qe ofron sherbim per klientet dhe ndihmon kompanite te ndertojne marredhenie me te forta me ta. Nepermjet ketij sistemi, stafi eshte me produktiv dhe klientet ndihen me te sigurt. Eshte i thjeshte ne perdorim dhe i pershtatet nevojave te ndryshme te kompanive.

Suksesi i Projekteve Cpower

Cpower

Cpower eshte nje software qe menaxhon dhe analizon te dhenat e anetareve dhe klienteve per kompanite qe perdorin multilevel marketing. Nepermjet ketij sistemi kompanite do te jene ne gjendje te marrin informacion ne kohe reale duke i ndihmuar ato ne procesin e rritjes dhe promovimit te biznesit te tyre.

Suksesi i Projekteve EasyPM

EasyPM

EasyPM eshte nje software i cili ofron dixhitalizimin e procesit te aprovimit te projekteve per kompanite dhe institucionet e ndryshme. Ai vepron duke u bazuar ne nje hierarki dhe rrjedhe vendimmarrjeje plotesisht te konfigurueshme, duke mundesuar keshtu transparence, besueshmeri dhe siguri ne secilin prej hapave te ndjekur.

Suksesi i Projekteve Live Track

Live Track

Live Track eshte nje software i cili mundeson gjurmimin ne kohe reale te objekteve ose personave duke perdorur pajisjet GPS dhe teknologjite me te fundit te monitorimit. Ky software ofron disa funksionalitete shtese qe ndihmojne ne nje gjurmim me efikas si: konfigurimi i zonave te lejuara dhe te ndaluara, njoftime ne kohe reale mbi statusin dhe levizjen e subjekteve nepermjet vete sistemit, emailit, mesazheve si dhe aplikacionit mobile.

Suksesi i Projekteve AV

AV

AV eshte nje sistem i cili ofron nje teresi metodash monitorimi dhe menaxhimi, i ndertuar per t’u ardhur ne ndihme administratoreve te sistemeve dhe inxhiniereve te rrjeteve. Ai mundeson monitorim dhe vigjilence 24/7 te performances si dhe kapacitetin neper datacenter, cloud, remote office etj.

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

ALPAY


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar.

Lexo me shume

SMARTFIN


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar.

Lexo me shume