Portofol Digjital ALPay

PLATFORMA DHE AKSESUESHMËRIA

ALPAY është një zgjidhje gjithëpërfshirëse e portofolit elektronik që ofron një gamë të gjerë shërbimesh.

Është i aksesueshëm për klientët dhe tregtarët në platformat Android, iOS, dhe për administratorin dhe nën administratorin/stafin nëpërmjet një sistemi në web.

Funksionalitete

Alpay

PLATFORMA DHE AKSESUESHMËRIA

ALPAY është një zgjidhje gjithëpërfshirëse e portofolit elektronik që ofron një gamë të gjerë shërbimesh.

Është i aksesueshëm për klientët dhe tregtarët në platformat Android, iOS, dhe për administratorin dhe nën administratorin/stafin nëpërmjet një sistemi në web.

FUNKSIONALITETE

– Shtoni të ardhura në portofolin tuaj ALPAY me lehtësi dhe siguri;

– Bëni pagesa duke skanuar kodet QR ose duke përdorur numra celularë;

– Shpërndani listën e pagave në mënyrë efikase.