Soft & Solution Group kërkon të zgjerojë ekipin me Programues Junior

Si pjesë përbërëse e stafit të Soft & Solution, Junior Programmer do të trajnohet për të programuar në WLanguage dhe do të integrohet në një nga ekipet e zhvillimit. Programuesi Junior do të angazhohet në (...)
Lexo më shumë
Soft & Solution Group kërkon të punësojë Specialist të Inteligjencës Artificiale

Soft & Solution Group kërkon të punësojë Specialist të Inteligjencës Artificiale

Soft & Solution Group kërkon të punësojë Specialist të Inteligjencës Artificiale   Soft & Solution është një kompani lider në Shqipëri, me një eksperiencë disavjeçare në fushën e Teknologjisë së Informacionit dhe Telekomunikacionit, e cila (...)
Lexo më shumë

Soft & Solution Group kërkon të punësojë Specialist të Proceseve të Biznesit

Soft & Solution Group kërkon të punësojë Specialist të Proceseve të Biznesit Soft & Solution është një kompani lider në Shqipëri, me një eksperiencë disavjeçare në fushën e Teknologjisë së Informacionit dhe Telekomunikacionit, e cila (...)
Lexo më shumë

Soft & Solution Group kërkon të punësojë Asistent Jurist

Soft & Solution Group kërkon të zgjerojë ekipin me Asistent Jurist Soft & Solution Group është një kompani lider në Shqipëri, me një eksperiencë disavjeçare në fushën e Teknologjisë së Informacionit dhe Telekomunikacionit, e cila (...)
Lexo më shumë

Soft & Solution Group kërkon të punësojë Webmaster

Soft & Solution kërkon të zgjerojë ekipin me Webmaster   Kush jemi ne Soft & Solution Group është një kompani lider në Shqipëri, Turqi dhe Francë me një eksperiencë disavjeçare në fushën e Teknologjisë së (...)
Lexo më shumë
Soft & Solution Group kërkon të punësojë Analist Biznesi

Soft & Solution Group kërkon të punësojë Analist Biznesi

Kush jemi ne Soft & Solution Group është një kompani lider në Shqipëri, Turqi dhe Francë me një eksperiencë disavjeçare në fushën e Teknologjisë së Informacionit dhe Telekomunikacionit, e cila ofron shërbime në fushën e (...)
Lexo më shumë

Soft & Solution Group kërkon të punësojë Junior Database Administrator

Kush jemi ne Soft & Solution Group është një kompani lider në Shqipëri, Turqi dhe Francë me një eksperiencë disavjeçare në fushën e Teknologjisë së Informacionit dhe Telekomunikacionit, e cila ofron shërbime në fushën e (...)
Lexo më shumë

Soft & Solution Group kërkon të punësojë PR

Kush jemi ne Soft & Solution Group është një kompani lider në Shqipëri, Turqi dhe Francë me një eksperiencë disavjeçare në fushën e Teknologjisë së Informacionit dhe Telekomunikacionit, e cila ofron shërbime në fushën e (...)
Lexo më shumë

Soft & Solution Group kërkon të punësojë Ekonomist

Kush jemi ne Soft & Solution Group është një kompani lider në Shqipëri, Turqi dhe Francë me një eksperiencë disavjeçare në fushën e Teknologjisë së Informacionit dhe Telekomunikacionit, e cila ofron shërbime në fushën e (...)
Lexo më shumë

Soft & Solution Group kërkon të punësojë Specialist Burimesh Njerezore

Kush jemi ne Soft & Solution Group është një kompani lider në Shqipëri, Turqi dhe Francë me një eksperiencë disavjeçare në fushën e Teknologjisë së Informacionit dhe Telekomunikacionit, e cila ofron shërbime në fushën e (...)
Lexo më shumë