Soft & Solution kërkon të punësojë një Digital Marketing Manager

  Soft & Solution është kompani udhëheqëse në Shqipëri, me experiencë disa vjeçare në fushën e teknologjisë së informacionit dhe telekomunikacionit e cila ofron shërbime në fushën e teknologjisë së informacionit, zhvillon programe dhe aplikacione (...)
Lexo më shumë

Kompania Soft & Solution kërkon të punësojë Shofer

Soft & Solution është kompani udhëheqëse në Shqipëri, me experiencë disa vjeçare në fushën e teknologjisë së informacionit dhe telekomunikacionit e cila ofron shërbime në fushën e teknologjisë së informacionit, zhvillon programe dhe aplikacione të (...)
Lexo më shumë
E vetëmotivuar, bashkëpunuese ,Apliko, Kërkohet të punësohet Asistente

Kompania Soft & Solution kërkon të punësojë Asistente Zyre

Soft & Solution është kompani udhëheqëse në Shqipëri, me experiencë disa vjeçare në fushën e teknologjisë së informacionit dhe telekomunikacionit e cila ofron shërbime në fushën e teknologjisë së informacionit, zhvillon programe dhe aplikacione të (...)
Lexo më shumë

Soft & Solution kërkon të zgjerojë stafin me Testues Software

  [section_tc][column_tc span='12'][text_tc timing='linear' trigger_pt='0' duration='1000' delay='0']   [nbsp_tc] Soft & Solution kërkon të zgjerojë stafin me Testues Software [nbsp_tc] [/text_tc][/column_tc][/section_tc][section_tc][column_tc span='12'][text_tc timing='linear' trigger_pt='0' duration='1000' delay='0'] Kush jemi ne: [nbsp_tc] Soft & Solution është kompani (...)
Lexo më shumë
kompania,punesohu,ekip, specialist,Soft&Solution

Kompania Soft & Solution kërkon të punësojë Specialist Infrastrukture

  Soft & Solution është kompani udhëheqëse në Shqipëri, me experiencë disa vjeçare në fushën e teknologjisë së informacionit dhe telekomunikacionit e cila ofron shërbime në fushën e teknologjisë së informacionit, zhvillon programe dhe aplikacione (...)
Lexo më shumë

Kompania Soft&Solution kërkon të punësojë Programues Senior

Si pjesë përbërëse e stafit të Soft & Solution, programuesi senior do të integrohet në një prej ekipeve të zhvillimit. Programuesi senior do të angazhohet në projekte që zhvillohen sipas metodologjisë Scrum, duke patur kështu (...)
Lexo më shumë
motivuar,Aplikoni,Kerkohet Software,S&S hap aplikimet,Dergo aplikimin

Kompania Soft&Solution kërkon të punësojë Programues Junior

Si pjesë përbërëse e stafit të Soft & Solution, Programuesi junior do të integrohet në një prej ekipeve të zhvillimit. Programuesi junior do të angazhohet në projekte që zhvillohen sipas metodologjisë Scrum[1], duke patur kështu (...)
Lexo më shumë

Kompania Soft&Solution kërkon të punësojë Graphic Designer

Soft & Solution kërkon të zgjerojë stafin me graphic designer të ri, të vetë motivuar, bashkëpunues dhe me vullnet për të marrë njohuri të reja. Detyrat dhe përgjegjësitë: – Ideimi dhe krijimi i broshurave, logo-ve, (...)
Lexo më shumë