Soft & Solution Group kërkon të punësojë Analist Biznesi

Soft & Solution Group kërkon të punësojë Analist Biznesi

Soft & Solution është një kompani lider në Shqipëri, me një eksperiencë disavjeçare në fushën e Teknologjisë së Informacionit dhe Telekomunikacionit, e cila ofron shërbime në fushën e teknologjisë së informacionit, zhvillon programe dhe aplikacione (...)
Lexo më shumë

Soft & Solution Group kërkon të punësojë Junior Database Administrator

Soft & Solution është një kompani lider në Shqipëri, me një eksperiencë disavjeçare në fushën e Teknologjisë së Informacionit dhe Telekomunikacionit, e cila ofron shërbime në fushën e teknologjisë së informacionit, zhvillon programe dhe aplikacione (...)
Lexo më shumë

Soft & Solution Group kërkon të punësojë PR

Soft & Solution është një kompani lider në Shqipëri, me një eksperiencë disavjeçare në fushën e Teknologjisë së Informacionit dhe Telekomunikacionit, e cila ofron shërbime në fushën e teknologjisë së informacionit, zhvillon programe dhe aplikacione (...)
Lexo më shumë

Soft & Solution Group kërkon të punësojë Ekonomist

Soft & Solution është një kompani lider në Shqipëri, me një eksperiencë disavjeçare në fushën e Teknologjisë së Informacionit dhe Telekomunikacionit, e cila ofron shërbime në fushën e teknologjisë së informacionit, zhvillon programe dhe aplikacione (...)
Lexo më shumë

Soft & Solution Group kërkon të punësojë Specialist Burimesh Njerezore

Soft & Solution është një kompani lider në Shqipëri, me një eksperiencë disavjeçare në fushën e Teknologjisë së Informacionit dhe Telekomunikacionit, e cila ofron shërbime në fushën e teknologjisë së informacionit, zhvillon programe dhe aplikacione (...)
Lexo më shumë

Soft & Solution Group kërkon të punësojë Koordinator Zyre

Soft & Solution është një kompani lider në Shqipëri, me një eksperiencë disavjeçare në fushën e Teknologjisë së Informacionit dhe Telekomunikacionit, e cila ofron shërbime në fushën e teknologjisë së informacionit, zhvillon programe dhe aplikacione (...)
Lexo më shumë

Soft & Solution Group kërkon të punësojë Psikolog Karriere

Soft & Solution Group është një kompani lider në Shqipëri, Turqi dhe Francë me një eksperiencë disavjeçare në fushën e Teknologjisë së Informacionit dhe Telekomunikacionit, e cila ofron shërbime në fushën e teknologjisë së informacionit, (...)
Lexo më shumë

Soft & Solution Group kerkon te punesoje Junior Python Developer

Soft & Solution Group është një kompani lider në Shqipëri, Turqi dhe Francë me një eksperiencë disavjeçare në fushën e Teknologjisë së Informacionit dhe Telekomunikacionit, e cila ofron shërbime në fushën e teknologjisë së informacionit, (...)
Lexo më shumë
Soft & Solution Group kërkon të punësojë Part Time Front-End Web Development Instructor

Soft & Solution Group kërkon të punësojë Part Time Front-End Web Development Instructor

Instruktor Part Time në profilin Front-End Web Development   Soft & Solution Group është një kompani lider në Shqipëri, Turqi dhe Francë me një eksperiencë disavjeçare në fushën e Teknologjisë së Informacionit dhe Telekomunikacionit, e (...)
Lexo më shumë
Soft&Solution Group kërkon të punësojë Instruktor Part Time per Zhvillues Database

Soft & Solution Group kërkon të punësojë Instruktor Part Time për Zhvillues Database

Instruktor Part Time per Zhvillues Database Soft & Solution Group është një kompani lider në Shqipëri, Turqi dhe Francë me një eksperiencë disavjeçare në fushën e Teknologjisë së Informacionit dhe Telekomunikacionit, e cila ofron shërbime (...)
Lexo më shumë