Kompania Soft&Solution kërkon të punësojë Asistente Zyre

  Soft & Solution është kompani udhëheqëse në Shqipëri, me experiencë disa vjeçare në fushën e teknologjisë së informacionit dhe telekomunikacionit e cila ofron shërbime në fushën e teknologjisë së informacionit, zhvillon programe dhe aplikacione (...)
Lexo më shumë

Kompania Soft&Solution kërkon të punësojë GIS Developer

Si pjesë përbërëse e stafit të Soft & Solution, programuesi GIS do të integrohet në një prej ekipeve të zhvillimit. Ai do të angazhohet në projekte që zhvillohen sipas metodologjisë Scrum, duke patur kështu mundësinë (...)
Lexo më shumë

Kompania Soft&Solution kërkon të punësojë Software Engineer

Soft & Solution eshte ne kerkim te nje Software Engineer te talentuar, motivuar, creative dhe bashkepunues per t’iu bashkuar stafit te tij. Software engineer do te jete pergjegjes per zhvillimin e aplikacioneve innovative te cilat (...)
Lexo më shumë

Kompania Soft&Solution kërkon të punësojë Webmaster

Soft & Solution është kompani udhëheqëse në Shqipëri, me experiencë disa vjeçare në fushën e teknologjisë së informacionit dhe telekomunikacionit e cila ofron shërbime në fushën e teknologjisë së informacionit, zhvillon programe dhe aplikacione të (...)
Lexo më shumë

Kompania Soft&Solution kërkon të punësojë Programues Mobile

Si pjesë përbërëse e stafit të Soft & Solution, programuesi do të integrohet në një prej ekipeve të zhvillimit. Programuesi do të angazhohet në projekte që zhvillohen sipas metodologjisë Scrum, duke patur kështu mundësinë të (...)
Lexo më shumë

Kompania Soft&Solution kërkon të punësojë Asistent Webmaster

Si pjesë përbërëse e stafit të Soft & Solution, asistent webmaster do të integrohet në ekipin e zhvillimit te faqeve web.  Asistent webmaster do te jete pergjegjes per krijimin e templateve te thjeshta ne WordPress (...)
Lexo më shumë

Kompania Soft&Solution kërkon të punësojë SEO Manager

Soft & Solution është kompani udhëheqëse në Shqipëri, me experiencë disa vjeçare në fushën e teknologjisë së informacionit dhe telekomunikacionit e cila ofron shërbime në fushën e teknologjisë së informacionit, zhvillon programe dhe aplikacione të (...)
Lexo më shumë

Kompania Soft&Solution kërkon të punësojë Specialist database

Si pjesë përbërëse e stafit të Soft & Solution, specialisti i databazës do të integrohet në ekipin e IT.  Administratori i databasës do të jetë përgjegjës për gjetjen e zgjidhjeve që do ti përshtaten nevojave (...)
Lexo më shumë

Kompania Soft&Solution kërkon të punësojë Administrator database

Si pjesë përbërëse e stafit të Soft & Solution, administratori i databazës do të integrohet në ekipin e IT.  Administratori i databasës do të jetë përgjegjës për performancën, integritetin dhe sigurinë e databazës. Gjithashtu do (...)
Lexo më shumë

Kompania Soft&Solution kërkon të punësojë Programues Senior

Si pjesë përbërëse e stafit të Soft & Solution, programuesi senior do të integrohet në një prej ekipeve të zhvillimit. Programuesi senior do të angazhohet në projekte që zhvillohen sipas metodologjisë Scrum, duke patur kështu (...)
Lexo më shumë