Soft & Solution

FAQ

Kompania Soft & Solution, eshte nje kompani e cila eshte e orientiuar drejt teknologjise dhe projekteve te ndryshme, si rrjedhoje kjo kompani ka nevoja te vazhdueshme per zgjerimin e stafit te saj. Per te lehtesuar punen e aplikanteve dhe te kompanise, ju mund te shihni ne kohe reale vendet vakante ne website-in tone ne rubriken: 
Vende Vakante
Vendet e lira te punes jane ne zhvillim dhe ndryshojne here pas here. Nese vendi qe ju mendoni te aplikoni, nuk eshte ne kete rubrike, mos hezitoni te riktheheni serish pasi vendet vakante ndryshojne ne menyre periodike.

Kompania Soft & Solution, ka prioritet miremenaxhimin e burimeve njerezore. Çdo nevoje apo ndryshim, pasqyrohet ne kohe reale ne website-in e kompanise ne rubriken: 
Vende Vakante .
Nese mendoni qe plotesoni kriteret e vendit vakant, mos hezitoni te aplikoni.

Kompania Soft & Solution ofron si mundesi te vetme aplikimi per nje pozicion pune vakant, aplikimin nepermjet sistemit. Nese mendoni se plotesoni kriteret per t’iu bashkengjitur stafit tone, ju ftojme te vizitoni linkun e meposhtem: Vende Vakante

Kompania Soft & Solution, eshte nje kompani qe ka ne fokus sjelljen e risive ne fushen e teknologjise se informacionit, kjo eshte arsyeja pse profili yne i sherbimeve eshte ne kerkim te njerezve profesioniste, me njohuri dhe aftesi te mira analitike. Nese mendoni se ajo qe ju perfaqeson eshte profesionalizmi, vullneti per te punuar, besueshmeria si dhe gezoni çertifikimet perkatese per te aplikuar ne nje pozicion pune specifik, mos hezitoni te aplikoni! Vende Vakante

Kompania Soft & Solution, eshte nje kompani ne zhvillim dhe e hapur per bashkepunime te frytshme. Per te qene pjese e jona ju ftojme te testoni perputhshmerine e dijeve tuaja lidhur me pozicionet perkatese te punes qe jane pasqyruar ne rubriken e meposhtme: Vende Vakante.
Aplikimit tuaj mund t’i bashkangjisni dokumenta shtese per te qene me specifik. Ju bejme me dije se vendet e lira te punes jane ne zhvillim dhe ndryshojne here pas here, nese vendi qe ju mendoni te aplikoni, nuk eshte ne kete rubrike, mos hezitoni te riktheheni serish pasi vendet vakante ndryshojne ne menyre periodike.

Kompania Soft & Solution, per t’u ardhur ne ndihme te gjithe aplikanteve qe deshirojne te jene pjese e saj, ju fton t’i referoheni videos shpjeguese me hapat e aplikimit, te cilen do ta gjeni ne kanalin YouTube:  

Kompania Soft & Solution, me qellim optimizimin e kerkeses se tregut permes profesionalizmit te burimeve njerezore, analizon me kujdes te veçante çdo aplikim te bere nga ana juaj si dhe seleksionon çdo element qe perben diferencen. Kjo faze analize zgjat ne kohe ne varesi te numrit te aplikimeve, per kete arsye ju ftojme qe here pas here te kontrolloni statusin tuaj te aplikimit per te qene koherent me perzgjedhjet e bera nepermjet sistemit. Çdo ndryshim ne lidhje me ecurine e aplikimit do te pasqyrohet ne te. 
Vende Vakante

Per e-mail-in me informacione me te detajuara ne lidhje me ecurine e aplikimit tuaj ju lutemi te kontrolloni ne seksionet Junk ose Spam.

Kompania Soft & Solution, me mision ofrimin e kualitetit me te larte te sherbimeve ne treg, eshte ne kerkim te njerezve me ndershmeri dhe integritet, me deshire per te punuar dhe me nje etike te larte profesionale. Per t’u njohur me specifikisht me kriteret qe duhet te permbushni si dhe me detyrat e profileve perkatese, ju ftojme t’i referoheni rubrikes se meposhtme: Vende Vakante

Kompania Soft & Solution, per t’ju ardhur ne ndihme te gjithe aplikanteve te cilet kane harruar fjalekalimin ne Sistemin e rekrutimeve, ju fton t’i referoheni hapave te meposhtem per rikuperimin e llogarise:
1. Vendosni perdoruesin tuaj ne fushen ‘Perdoruesi’ dhe me pas klikoni linkun ‘Kam harruar fjalekalimin!’

2. Plotesoni adresen e email-it qe keni perdorur per celjen e llogarise suaj dhe klikoni butonin ‘Vazhdo’. Ne kete moment ne adresen tuaj te email-it do te dergohet nje kod verifikimi.

3. Vendoset kodi i verifikimit i ardhur ne adresen e email-it dhe klikohet butoni ‘Vazhdo’. Do te hapet faqja qe do te mundesoje vendosjen e fjalekalimit te ri.

4. Vendoset fjalekalimi i ri dhe klikohet butoni ‘Ruaj’ per ta ruajtur ate ne sistem. Me pas ju do te ridrejtoheni ne faqen e login-it ne menyre qe te logoheni me kredencialet e reja ne sistem.

Kompania Soft & Solution, me qellim ofrimin e nje sherbimi sa me solid per klientet e saj si dhe per kanalizimin e kerkesave te ketyre te fundit ne departamentet perkatese, ju fton te plotesoni formularin e meposhtem “Kerkese per Oferte”:

Kerkese per Oferte

Soft and Solution angazhon departamentet perkatese per te zhvilluar intervista bazuar ne nevojat operacionale dhe axhenden e Kompanise. Nese ju nuk mund te paraqiteni per interviste diten e percaktuar nga sistemi, mund te refuzoni aplikimin tuaj dhe te riaplikoni serish ne nje moment te dyte te cilin ju e konsideroni te pershtatshem. Per vijimesine e aplikimit tuaj do te njoftoheni nga Kompania nepermjet sistemit.

Kompania Soft & Solution i ofron stafit te saj trajnime te vazhdueshme me qellim zgjerimin e njohurive dhe avancimin e kualifikimit. Gjithashtu, mirepret te rinj te cilet kane vullnetin dhe deshiren per te mesuar e punuar me qellim rritjen ne karriere. Nese mendoni se ajo qe ju perfaqeson eshte profesionalizmi, vullneti per te punuar dhe integriteti, mos hezitoni te aplikoni! https://softsolution.al/academy/

Kompania Soft & Solution, për të lehtësuar punën e aplikantëve dhe të kompanisë, ju fton të shihni në kohë reale trajnimet që ofron në rubrikën: https://softsolution.al/academy/

Kompania Soft & Solution, me nje nder misionet zhvillimin e trajnimeve profesionale per profesionistet e rinj ne fushen e teknologjise dhe informacionit, ofron module te gjera akademike, ne perfundim te te cilave pjesemarresit do te aftesohen me praktikat me te mira te industrise software dhe sigurise kibernetike. Per informacion te detajuar ju ftojme te klikoni ne: https://softsolution.al/academy/

Një ndër prioritetet kryesor të Kompanisë Soft & Solution është mënaxhimi sa më efektiv i burimeve njërëzore. Për këtë arsye ne angazhohemi me seriozitet maksimal për të bërë diferencën mes aplikimeve si dhe konkludimin e tyre me përzgjedhje të suksesshme.

Aplikimi juaj mund të ketë statusin “Refuzuar” për njërën nga arsyet më poshtë:

  • Mospërmbushjen e njërit prej kritereve të përcaktuara në thirrjen për aplikim;
  • Eksperiencë e pamjaftueshme në profilin në të cilin aplikoni;
  • Mungesë e certifikimeve në fushën përkatëse;
  • Përshkrimi i punës suaj të mëparshme nuk korrespondon me pritshmëritë tona ndaj kandidatëve;
  • Numri i kufizuar i vendeve vakante dhe përzgjedhja e aplikimeve të konsideruara më të përshtatshme me profilin e Kompanisë nga Komisioni Përzgjedhës.