FAQ

Kompania Soft & Solution, eshte nje kompani e cila eshte e orientiuar drejt teknologjise dhe projekteve te ndryshem, si rrjedhoje kjo kompani ka nevoja te vazhdueshme per zgjerimin e stafit te saj. Per te lehtesuar punen e aplikanteve dhe te kompanise, ju mund te shikoni ne kohe reale vendet vakante ne website-in tone ne rubriken: https://softsolution.al/category/rekrutimet/ . Vendet e lira te punes jane ne zhvillim dhe ndryshojne here pas here. Nese vendi qe ju mendoni te aplikoni, nuk eshte ne kete rubrike, mos hezitoni te riktheheni serish pasi vendet vakante ndryshojne ne menyre periodike.
Kompania Soft & Solution, ka prioritet miremenaxhimin e burimeve njerezore. Cdo nevoje apo ndryshim, pasqyrohet ne kohe reale ne website-in e kompanise ne rubriken: https://softsolution.al/category/rekrutimet/ . Nese mendoni qe plotesoni kriteret e vendit vakant, mos hezitoni te aplikoni.
Kompania Soft & Solution ofron si mundesi te vetme aplikimi per nje pozicion pune vakant , aplikimin nepermjet sistemit. Nese mendoni se plotesoni kriteret per t’iu bashkengjitur stafit tone, ju ftojme te vizitoni linkun e meposhtem: https://softsolution.al/category/rekrutimet/ .
Kompania Soft & Solution, eshte nje kompani qe ka ne fokus sjelljen e risive ne fushen e teknologjise se informacionit, kjo eshte arsyeja pse profili yne i sherbimeve eshte ne kerkim te njerezve profesionist, me njohuri dhe aftesi te mira analitike. Nese mendoni se ajo qe ju perfaqeson eshte profesionalizmi, vullneti per te punuar, besueshmeria si dhe gezoni certifikimet perkatese per te aplikuar ne nje pozicion pune specifik, mos hezitoni te aplikoni! https://softsolution.al/category/rekrutimet/ .
Kompania Soft & Solution, eshte nje kompani ne zhvillim dhe e hapur per bashkepunime te frytshme. Per te qene pjese e jona ju ftojme te testoni perputhshmerine e dijeve tuaja lidhur me pozicionet perkatese te punes qe jane pasqyruar ne rubriken e meposhtme: https://softsolution.al/category/rekrutimet/ .
Aplikimit tuaj mund ti bashkangjisni dokumenta shtese per te qene me specifik. Ju bejme me dije se vendet e lira te punes jane ne zhvillim dhe ndryshojne here pas here, nese vendi qe ju mendoni te aplikoni, nuk eshte ne kete rubrike, mos hezitoni te riktheheni serish pasi vendet vakante ndryshojne ne menyre periodike.
Kompania Soft & Solution, per t’iu ardhur ne ndihme te gjithe aplikanteve qe deshirojne te jene pjese e saj, ju fton t’i referoheni videos shpjeguese me hapat e aplikimit, te cilen do ta gjeni ne kanalin YouTube:
Kompania Soft & Solution, per t’iu ardhur ne ndihme te gjithe aplikanteve qe jane te interesuar per ecurine e tyre te aplikimit, ju fton te logoheni permes sistemit dhe te kontrolloni here pas here statusin e aplikimit. Cdo ndryshim ne lidhje me ecurine e aplikimit do te pasqyrohet ne te.
http://rekrutimet.softsolution.al/Moduli_i_Rekrutimeve?login=1
Kompania Soft & Solution, me mision ofrimin e kualitetit me te larte te sherbimeve ne treg, eshte ne kerkim te njerezve me ndershmeri dhe integritet, me deshire per te punuar dhe me nje etike te larte profesionale. Per tu njohur me specifikisht me kriteret qe duhet te permbushni si dhe me detyrat e profileve perkatese ju ftojme ti referoheni rubrikes se meposhtme: https://softsolution.al/category/rekrutimet/
Kompania Soft & Solution, me qellim optimizimin e kerkeses se tregut permes profesionalizmit te burimeve njerezore, analizon me kujdes te vecante cdo aplikim te bere nga ana juaj si dhe seleksionon cdo element qe perben diferencen. Kjo faze analize zgjat ne kohe ne varesi te numrit te aplikimeve, per kete arsye ju ftojme qe here pas here te kontrolloni statusin tuaj te aplikimit per te qene koherent me perzgjedhjet e bera.
http://rekrutimet.softsolution.al/Moduli_i_Rekrutimeve?login=1
Kompania Soft & Solution, per t’ju ardhur ne ndihme te gjithe aplikanteve te cilet kane harruar fjalekalimin ne Sistemin e rekrutimeve, ju fton t’i referoheni hapave te meposhtem per rikuperimin e llogarise:
1. Vendosni perdoruesin tuaj ne fushen ‘Perdoruesi’ dhe me pas klikoni linkun ‘Kam harruar fjalekalimin!’

2. Plotesoni adresen e email-it qe keni perdorur per celjen e llogarise suaj dhe klikoni butonin ‘Vazhdo’. Ne kete moment ne adresen tuaj te email-it do te dergohet nje kod verifikimi.
3. Vendoset kodi i verifikimit i ardhur ne adresen e email-it dhe klikohet butoni ‘Vazhdo’. Do te hapet faqja qe do te mundesoje vendosjen e fjalekalimit te ri.

4. Vendoset fjalekalimi i ri dhe klikohet butoni ‘Ruaj’ per ta ruajtur ate ne sistem. Me pas ju do te ridrejtoheni ne faqen e login-it ne menyre qe te logoheni me kredencialet e reja ne sistem.
Kompania Soft & Solution, me qellim ofrimin e nje sherbimi sa me solid per klientet e saj si dhe per kanalizimin e kerkesave te ketyre te fundit ne departamentet perkatese, ju fton te plotesoni formularin e meposhtem “Kerkese per Oferte”:
https://softsolution.al/kerkese-per-oferte/