Soft & Solution

Soft & Solution Group kërkon të punësojë Instruktor Part Time në profilin Back-End Web Development

 

Soft & Solution Group kërkon të punësojë Instruktor Part Time në profilin Back-End Web Development

Kush jemi ne

Soft & Solution Group është një kompani lider në Shqipëri, Turqi dhe Francë me një eksperiencë disavjeçare në fushën e Teknologjisë së Informacionit dhe Telekomunikacionit, e cila ofron shërbime në fushën e teknologjisë së informacionit, zhvillon programe dhe aplikacione të të gjitha kategorive dhe profileve.

Portofoli ynë përfshin:

 • zhvillimi i programeve të dedikuara;
 • integrimi dhe implementimi i sistemeve;
 • mirëmbajtjen e sistemeve;
 • trajnime;
 • konsulenca

 

Misioni i kompanisë është të sigurojë cilësi maksimale për çdo shërbim, duke u bazuar tek teknologjia dhe mundësitë që ajo ofron. Me besim të fortë në vlerat që ofrojmë, punojmë në krah të klientëve tanë për të ideuar dhe ndërtuar zgjidhje bashkëkohore, duke u bazuar në platformat fleksibël që kemi krijuar.

Instruktor Part Time në profilin Back-End Web Development

Ne jemi në kërkim të një individi me vetëbesim për t’iu bashkuar ekipit tonë si instruktor me kohë të pjesshme për profilin e  Back-End Web Development.

Aktualisht jemi në kërkim të zhvilluesve entuziastë të softuerit me përvojë në mësimdhënien e teorisë dhe aktiviteteve praktike që lidhen me programim kompjuterik.

Ne mirëpresim aplikime nga instruktorë me përvojë, por gjithashtu do të jemi të gatshëm të mbështesim ata individë që gëzojnë përvojë të rëndësishme në industri dhe kërkojnë të fillojnë një karrierë në arsim për të arritur një kualifikim në mësimdhënie nëpërmjet programit tonë.

Përgjegjësitë:

 • Udhëzoni studentët përmes zhvillimit të një projekti përfundimtar që do të nxjerr në pah aftësitë e tyre profesionale përpara menaxherëve të burimeve njerëzore;
 • Krijimi i një komuniteti dinamik dhe bashkëpunues në klasë;
 • Instruktorët do të duhet të angazhohen disa orë në javë për të përgatitur mësime dhe materiale, duke shfrytëzuar përmbajtjen ekzistuese të kurrikulës së Soft Academy;
 • Frymëzoni studentët që të ngulmojnë në sfidat e të mësuarit të një grupi të ri aftësish.

 

Aftësië e kërkuara

 • Diplomë Master në Inxhinieri Kompjuterike ose Shkenca Kompjuterike ose ekuivalente.
 • 5 vjet përvojë në zhvillimin e Back-End Web Development
 • Të keni njohuri në menaxhimin e projekteve si Agile ashtu edhe Water Fall Project Management, qasjet dhe njohja me mjetet e menaxhimit të projekteve.
 • Njohuri të forta të OOP, C#, MVC.
 • Zgjidhja e problemeve komplekse të performancës, sfidave arkitekturore dhe shfrytëzimeve të sigurisë është një domosdoshmëri.
 • Kuptimi i kornizës MVC C# dhe modeleve të dizajnit.
 • Përbëjnë avantazh individët që gëzojnë: përvojë në dizajnit UX;
 • Njohuri të mira të bazave të të dhënave relacionale, mjeteve të kontrollit të versioneve dhe të zhvillimit të shërbimeve të internetit.
 • Pasioni për praktikat më të mira të dizajnit dhe kodimit dhe një dëshirë për të zhvilluar ide të reja të guximshme.
 • Krijimi i skemës së bazës së të dhënave që përfaqëson dhe mbështet proceset e biznesit.