Zgjidhni partnerin strategjik të biznesit tuaj!

Një klient i kënaqur është strategjia më e mirë e biznesit tuaj
5 shërbime në 1: Financa, Burimet Njerëzore, CRM, Kontratat,
Prokurimi.

Fillo tani Merr tutorialet

Ne ju ofrojmë zgjidhjen
më të mirë

Smartfin është software i menaxhimit të procesit të biznesit që lejon Soft & Solution të përdorë një sistem të aplikacioneve të integruara për të menaxhuar biznesin dhe automatizuar shumë funksione të zyrës në lidhje me teknologjinë, shërbimet dhe burimet njerëzore.

5 Shërbime në 1

Financë, Burime njerëzore.
CRM, Kontrata, Prokurime

Kurseni Kohë

Koha është e cmuar.Përdoreni në
menyrë të mencur pa humbur kurrë të tjetrit apo tuajin.

Efikasitet

Integriteti i vërtetë është të bësh gjënë e duhur, duke e ditur se askush nuk do ta dijë nëse e ke bërë apo jo.

Kosto zero

Smartfin ofron paketen
Bazike falas per 1 vit.

I lehtë për tu përdorur

Cdo gjë vetëm një klik larg!
Regjistrohu tani!

Suport teknik

Cilësia në një shërbim ose produkt nuk është ajo që ju vendosni në të. Është ajo që përfiton nga klienti.

Paketat Smartfin

GO GREEN, GET SMARTFIN

1 VIT 2 VITE
Bazike
Falas
Falas

Shitje Blerje

 • Fatura Shitje
 • Fature shoqëruese
 • Fature Blerje
 • Libri i shitjeve
 • Libri i blerjeve

Pagesat

 • Arka
 • Banka
 • Arkëtime
 • Pagesa

Magazina

 • Fletë hyrje
 • Fletë dalje
 • Inventari

Menaxhimi i klienteve

 • Gjendja e klientëve
 • Historiku i shitjeve
 • Historiku i pagesave
 • Oferta finaciare
 • Komunikim proaktiv me klientët
 • Harta e klientëve
 • Menaxhimi i grupeve të klientëve
 • Menaxhimi i uljeve të personalizuara

Menaxhimi i burimeve njerëzore

 • List pagesat
 • Sigurimet shoqërore
 • Tatime
 • Struktura e kompanisë
 • Vendet e lira të punës + kriteret
 • Aplikimi online për vende të lira pune
 • Dosja elektronike e kandidatëve
 • Kontrata elektronike për kandidatët
 • Menaxhimi i kërkesave për leje
 • Menaxhimi i bonuseve
 • Menaxhimi i raporteve mjekësore
 • Menaxhimi i lejeve vjetore

Ndjekja e projekteve

 • Menaxhimi i projekteve
 • Ndjekja e projekteve me APP
 • Menaxhimi i kritereve të kualifikimit
 • Menaxhimi i punonjësve
 • Menaxhimi i detyrave për projekt
 • Menaxhimi i detyrave për punonjës
 • Raporte performance për projekt/punonjës
 • Diagrama e GANT
 • Statistika

Arkiva/Protokolli i kompanisë

 • Protokolli
 • Hyrje/Dalje
 • Skanim

Menaxhimi i përdoruesve

 • 1 përdorues
 • 1 rol/përdorues

Kosto Instalimi

 • 0

Aplikacion Mobile

 • Android
 • IOS

Suport teknik

 • Përgjigje me email brenda 48 orësh (ditë pune)
BLI TANI
Standard
200€
100€

Shitje Blerje

 • Fatura Shitje
 • Fature shoqëruese
 • Fature Blerje
 • Libri i shitjeve
 • Libri i blerjeve

Pagesat

 • Arka
 • Banka
 • Arkëtime
 • Pagesa

Magazina

 • Fletë hyrje
 • Fletë dalje
 • Inventari

Menaxhimi i klienteve

 • Gjendja e klientëve
 • Historiku i shitjeve
 • Historiku i pagesave
 • Oferta finaciare
 • Komunikim proaktiv me klientët
 • Harta e klientëve
 • Menaxhimi i grupeve të klientëve
 • Menaxhimi i uljeve të personalizuara

Menaxhimi i burimeve njerëzore

 • List pagesat
 • Sigurimet shoqërore
 • Tatime
 • Struktura e kompanisë
 • Vendet e lira të punës + kriteret
 • Aplikimi online për vende të lira pune
 • Dosja elektronike e kandidatëve
 • Kontrata elektronike për kandidatët
 • Menaxhimi i kërkesave për leje
 • Menaxhimi i bonuseve
 • Menaxhimi i raporteve mjekësore
 • Menaxhimi i lejeve vjetore

Ndjekja e projekteve

 • Menaxhimi i projekteve
 • Ndjekja e projekteve me APP
 • Menaxhimi i kritereve të kualifikimit
 • Menaxhimi i punonjësve
 • Menaxhimi i detyrave për projekt
 • Menaxhimi i detyrave për punonjës
 • Raporte performance për projekt/punonjës
 • Diagrama e GANT
 • Statistika

Arkiva/Protokolli i kompanisë

 • Protokolli
 • Hyrje/Dalje
 • Skanim

Menaxhimi i përdoruesve

 • 5 përdorues
 • 2 role/përdorues

Kosto Instalimi

 • 0

Aplikacion Mobile

 • Android
 • IOS

Suport teknik

 • Përgjigje me email brenda 48 orësh (ditë pune)
BLI TANI
Premium
1000€
500€

Shitje Blerje

 • Fatura Shitje
 • Fature shoqëruese
 • Fature Blerje
 • Libri i shitjeve
 • Libri i blerjeve

Pagesat

 • Arka
 • Banka
 • Arkëtime
 • Pagesa

Magazina

 • Fletë hyrje
 • Fletë dalje
 • Inventari

Menaxhimi i klienteve

 • Gjendja e klientëve
 • Historiku i shitjeve
 • Historiku i pagesave
 • Oferta finaciare
 • Komunikim proaktiv me klientët
 • Harta e klientëve
 • Menaxhimi i grupeve të klientëve
 • Menaxhimi i uljeve të personalizuara

Menaxhimi i burimeve njerëzore

 • List pagesat
 • Sigurimet shoqërore
 • Tatime
 • Struktura e kompanisë
 • Vendet e lira të punës + kriteret
 • Aplikimi online për vende të lira pune
 • Dosja elektronike e kandidatëve
 • Kontrata elektronike për kandidatët
 • Menaxhimi i kërkesave për leje
 • Menaxhimi i bonuseve
 • Menaxhimi i raporteve mjekësore
 • Menaxhimi i lejeve vjetore

Ndjekja e projekteve

 • Menaxhimi i projekteve
 • Ndjekja e projekteve me APP
 • Menaxhimi i kritereve të kualifikimit
 • Menaxhimi i punonjësve
 • Menaxhimi i detyrave për projekt
 • Menaxhimi i detyrave për punonjës
 • Raporte performance për projekt/punonjës
 • Diagrama e GANT
 • Statistika

Arkiva/Protokolli i kompanisë

 • Protokolli
 • Hyrje/Dalje
 • Skanim

Menaxhimi i përdoruesve

 • 25 përdorues
 • 5 role/përdorues

Kosto Instalimi

 • 0

Aplikacion Mobile

 • Android
 • IOS

Suport teknik

 • Përgjigje me email brenda 2 orësh (ditë pune)
BLI TANI
Pro
10000€
5000€

Shitje Blerje

 • Fatura Shitje
 • Fature shoqëruese
 • Fature Blerje
 • Libri i shitjeve
 • Libri i blerjeve

Pagesat

 • Arka
 • Banka
 • Arkëtime
 • Pagesa

Magazina

 • Fletë hyrje
 • Fletë dalje
 • Inventari

Menaxhimi I klienteve

 • Gjendja e klientëve
 • Historiku i shitjeve
 • Historiku i pagesave
 • Oferta finaciare
 • Komunikim proaktiv me klientët
 • Harta e klientëve
 • Menaxhimi i grupeve të klientëve
 • Menaxhimi i uljeve të personalizuara

Menaxhimi i burimeve njerëzore

 • List pagesat
 • Sigurimet shoqërore
 • Tatime
 • Struktura e kompanisë
 • Vendet e lira të punës + kriteret
 • Aplikimi online për vende të lira pune
 • Dosja elektronike e kandidatëve
 • Kontrata elektronike për kandidatët
 • Menaxhimi i kërkesave për leje
 • Menaxhimi i bonuseve
 • Menaxhimi i raporteve mjekësore
 • Menaxhimi i lejeve vjetore

Ndjekja e projekteve

 • Menaxhimi i projekteve
 • Ndjekja e projekteve me APP
 • Menaxhimi i kritereve të kualifikimit
 • Menaxhimi i punonjësve
 • Menaxhimi i detyrave për projekt
 • Menaxhimi i detyrave për punonjës
 • Raporte performance për projekt/punonjës
 • Diagrama e GANT
 • Statistika

Arkiva/Protokolli i kompanisë

 • Protokolli
 • Hyrje/Dalje
 • Skanim deri në 10GB

Menaxhimi i përdoruesve

 • 25> përdorues
 • Role të personalizuara

Kosto Instalimi

 • 0

Aplikacion Mobile

 • Android
 • IOS

Suport teknik

 • Përgjigje me email brenda 2 orësh (ditë pune)
BLI TANI

Paketa e Personalizuar

“Pa një plan, edhe biznesi më i shkëlqyeshëm mund të humbasë.
Ju duhet të keni qëllime, të krijoni momente historike dhe të keni
një strategji të vendosur për tu vendosur për sukses. "

Duke filluar nga
80.000€

Paketat e Suportit Teknik

Ne ofrojmë ndihmë në lidhje me problemet specifike me Smartfin. Mbështetja teknike mund të ofrohet përmes telefonit, postës elektronike, software mbështetës të drejtpërdrejtë, bisedës së drejtpërdrejtë ose faqes në internet, ose mjeteve të tjera ku përdoruesit mund të regjistrojnë një incident. Suporti teknike "Call in" do të fillojë të tarifohet me 5 minuta nga fillimi.

1 VIT 2 VITE
Standard
100€/1ore
50€/1ore
BLI TANI
Premium
240€/3ore
120€/3ore
BLI TANI
Ultimate
600€/10ore
300€/10ore
BLI TANI

Paketa e Trajnimit

"Filloni trajnimin tuaj tani!
Klasa me 5 persona
Kohëzgjatja 3 orë"

Duke filluar nga
100€/3hours

2021 Soft&Solution. All rights reserved.