Soft & Solution

Soft & Solution Group kërkon të punësojë Analist Biznesi

 

Soft & Solution Group kërkon të punësojë Analist Biznesi

Kush jemi ne

Soft & Solution Group është një kompani lider në Shqipëri, Turqi dhe Francë me një eksperiencë disavjeçare në fushën e Teknologjisë së Informacionit dhe Telekomunikacionit, e cila ofron shërbime në fushën e teknologjisë së informacionit, zhvillon programe dhe aplikacione të të gjitha kategorive dhe profileve.

Portofoli ynë përfshin:

 • zhvillimi i programeve të dedikuara;
 • integrimi dhe implementimi i sistemeve;
 • mirëmbajtjen e sistemeve;
 • trajnime;
 • konsulenca

 

Misioni i kompanisë është të ofrojë cilësi maksimale për çdo shërbim, bazuar në teknologjinë dhe mundësitë që ofron. Me besim të fortë në vlerat që ofrojmë, ne punojmë së bashku me klientët tanë për të hartuar dhe ndërtuar zgjidhje bashkëkohore, bazuar në platformat fleksibël që kemi krijuar.

Soft & Solution kërkon të zgjerojë stafin me një Business Analyst, bashkëpunues, me vullnet për të marrë njohuri të reja.

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 

 • Vlerësimi i proceseve të biznesit, parashikimi i kërkesave, zbulimi i fushave për përmirësim, zhvillimi dhe zbatimi i zgjidhjeve.
 • Udhëheqja e rishikimeve të vazhdueshme të proceseve të biznesit dhe zhvillimi i strategjive të optimizimit.
 • Kryerja e takimeve dhe prezantimeve për të ndarë idetë dhe gjetjet.
 • Kryerja e analizës së kërkesave.
 • Dokumentimi dhe komunikimi i rezultateve me menaxherët.
 • Mbledhja e informacionit kritik nga takimet me aktorë të ndryshëm dhe përgatitja e raporteve.
 • Ofrimi i udhëheqjes, trajnimit dhe udhëzimeve për stafin e ri.
 • Shpërndarja e burimeve dhe ruajtja e efikasitetit të kostos.
 • Sigurimi i zgjidhjeve që plotësojnë nevojat dhe kërkesat e biznesit.
 • Menaxhimi i projekteve, zhvillimi i planeve të projektit dhe monitorimi i performancës.
 • Përditësimi, zbatimi dhe mirëmbajtja e procedurave.
 • Prioriteti i nismave bazuar në nevojat dhe kërkesat e biznesit.
 • Menaxhimi i burimeve dhe prioriteteve konkurruese.
 • Monitorimi i rezultateve dhe sigurimi i përfundimit në kohë të projekteve.

Kualifikimet minimale

 • Të ketë përfunduar arsimin e lartë Bachelor në profilin Menaxhim Biznes ose fusha të ngjashme
 • Minimumi 3 vjet përvojë në analizën e biznesit ose në një fushë të ngjashme.
 • Aftësi të të menduarit analitik dhe konceptual.
 • Aftësia për të ndikuar tek palët e interesuara dhe për të punuar ngushtë me ta për të përcaktuar zgjidhje të pranueshme.
 • Aftësi të shkëlqyera dokumentimi.
 • Përvojë në krijimin e raporteve të detajuara dhe dhënien e prezantimeve.
 • Aftësi të shkëlqyera të planifikimit, organizimit dhe menaxhimit të kohës.