Soft & Solution

Soft & Solution Group kërkon të punësojë Specialist të Proceseve të Biznesit

 

Soft & Solution Group kërkon të punësojë Specialist të Proceseve të Biznesit

Soft & Solution është një kompani lider në Shqipëri, me një eksperiencë disavjeçare në fushën e Teknologjisë së Informacionit dhe Telekomunikacionit, e cila ofron shërbime në fushën e teknologjisë së informacionit, zhvillon programe dhe aplikacione të të gjitha kategorive dhe profileve.

Portofoli ynë përfshin:

• zhvillimi i programeve të dedikuara;
• integrimi dhe implementimi i sistemeve;
• mirëmbajtjen e sistemeve;
• trajnime;
• konsulenca

Misioni i kompanisë është të ofrojë cilësi maksimale për çdo shërbim, bazuar në teknologjinë dhe mundësitë që ofron. Me besim të fortë në vlerat që ofrojmë, ne punojmë së bashku me klientët tanë për të hartuar dhe ndërtuar zgjidhje bashkëkohore, bazuar në platformat fleksibël që kemi krijuar.

Një ndër prioritetet kryesor të Kompanisë Soft & Solution është menaxhimi sa më efektiv i burimeve njërëzore. Për këtë arsye ne angazhohemi me seriozitet maksimal për të bërë diferencën mes aplikimeve si dhe konkludimin e tyre me përzgjedhje të suksesshme.

Në Soft & Solution, ne po kërkojmë një Specialist të Proceseve të Biznesit për t’u bashkuar me ekipin tonë dhe për të na ndihmuar të thjeshtojmë operacionet e biznesit.

Kandidati ideal duhet të ketë përvojë në hartimin dhe zbatimin e përmirësimeve të procesit, si dhe përvojë pune me mjetet e hartës së procesit. Ai ose ajo do të jetë përgjegjës për kryerjen e auditimeve të procesit, identifikimin e përmirësimeve të procesit dhe zhvillimin dhe zbatimin e planeve të përmirësimit të procesit.

Detyrat & Përgjegjësitë
• Kuptoni dhe dokumentoni proceset e biznesit, rrjedhen e punës dhe sistemet e lidhura;
• Identifikoni përmirësimet e procesit dhe rekomandoni zgjidhje për të rritur efikasitetin dhe efektivitetin;
• Shërbeni si ndërlidhës ndërmjet njësive të biznesit dhe IT-së;
• Punoni me ekspertë të fushës për të zhvilluar kërkesat e biznesit;
• Zhvilloni hartat e procesit, historikun e përdoruesve, rastet e përdorimit dhe dokumentacionin tjetër;
• Kryeni e auditime dhe analiza të procesit për të identifikuar çështjet dhe për të rekomanduar zgjidhje;
• Ndihmoni në zhvillimin dhe zbatimin e proceseve të reja të biznesit;
• Monitoroni përputhshmërinë me proceset e vendosura;
• Siguroni mbështetje gjatë ndryshimeve dhe tranzicioneve të procesit.
Aftësitë dhe Kualifikimet e kërkuara
• Diplomë Bachelor në menaxhim biznesi ose fusha të ngjashme;
• Aftësi të forta analitike dhe përvojë me mjetet e hartës së procesit;
• Aftësi për të punuar në mënyrë të pavarur dhe me ekip;
• Aftësi të shkëlqyera komunikimi me shkrim dhe verbal.