Soft & Solution

Soft & Solution Group kërkon të zgjerojë ekipin me Tech Lead

 

Soft & Solution është një kompani lider në Shqipëri, me një eksperiencë disavjeçare në fushën e Teknologjisë së Informacionit dhe Telekomunikacionit, e cila ofron shërbime në fushën e teknologjisë së informacionit, zhvillon programe dhe aplikacione të të gjitha kategorive dhe profileve.

 

Portofoli ynë përfshin:

 • zhvillimi i programeve të dedikuara;
 • integrimi dhe implementimi i sistemeve;
 • mirëmbajtjen e sistemeve;
 • trajnime;
 • konsuleca

Misioni i kompanisë është të ofrojë cilësi maksimale për çdo shërbim, bazuar në teknologjinë dhe mundësitë që ofron. Me besim të fortë në vlerat që ofrojmë, ne punojmë së bashku me klientët tanë për të hartuar dhe ndërtuar zgjidhje bashkëkohore, bazuar në platformat fleksibël që kemi krijuar.

Me në fokus të vecantë projektin e rradhës, Soft & Solution kërkon të zgjerojë stafin me një Tech Lead bashkëpunues, me vullnet për të marrë njohuri të reja.

 

Kualifikimet minimale

 1. Aftësi teknike të forta
 2. Të ketë përfunduar studimet Bachelor në Teknologji Informacioni ose fusha të ngjashme
 3. Eksperiencë në zhvillim softueri
 4. Menaxhimi i projekteve
 5. Aftësi komunikimi
 6. Menaxhimi i ekipit
 7. Përgjegjësi dhe integritet
 8. Mentorim dhe trajnim
 9. Ndërgjegjësim për zhvillimin personal

 

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 1. Menaxhimi i ekipit: Tech Lead është i përgjegjshëm për menaxhimin e ekipit të zhvilluesve. Kjo përfshin të rriturit e tyre, ndërtimin e një ambienti të punës pozitiv dhe motivues, si dhe trajnimin e tyre për të zhvilluar aftësitë dhe njohuritë e tyre.
 2. Drejtimi teknik: Tech Lead duhet të ndihmojë në drejtimin teknik të projekteve. Kjo përfshin vendosjen e arkitekturës së projektit, zgjedhjen e teknologjive të përdorura dhe sigurimin që zgjidhjet teknike të jenë të qëndrueshme dhe të performuara mirë.
 3. Ndihmë në planifikim dhe estimim: Tech Lead bashkëpunon me menaxherët e projektit dhe ekipin për të bërë planifikimin e projekteve dhe për të siguruar që estimimet për kohën dhe burimet janë të saktë.