Perkushtimi yne

Ne ju ofrojme kualitetin me te larte te sherbimeve. Per te cerifikuar perkushtimin tone i jemi nenshtruar nje vargu auditimesh qe jane shtrire ne nje periudhe 12- mujore, ne menyre qe cdo proces ne kompanine tone ti plotesoje ( dhe ti tejkaloje) standartet nderkombtare te cilesise.

Besueshmëri

Siguri të lartë

Vazhdueshmëri

Sherbimet tona

Sherbimet tona fillojne nga konsultimet deri ne zgjidhjet e detajuara te implementimeve duke permbushur te gjitha kerkesat per zhvillimet e software.

Soft & Solution zhvillon aplikacione te te gjitha kategorive dhe madhesive. Metodologjia jone fillon me grumbullimin e kerkesave te para nga perfaqesuesit joteknike te biznesit, institucioneve apo organizatave deri ne zhvillimin profesional dhe implementimin e zgjedhjes korrekte.


Departamenti i zhvillimit te software zhvillon aplikacione per software te te gjitha madhesive dhe fushave, duke perfshire: ERP, CRM, HRM, aplikacione Windows, aplikacione ne ueb, aplikacione celulare dje sherbime ne internet.